VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 

Předseda společnosti:

Mgr. Martin Kroh

"Ve funkci působím druhým rokem a mou prioritou je vrátit České společnosti pro rozvoj bydlení její prestiž a význam respektované diskuzní platformy pro všechny subjekty  působící v oblasti bydlení v České republice. Pro společnost chci získat účast právnických osob – zájmových a profesních sdružení, svazů, spolků, cechů, unií, apod., ale i fyzických osob, především z řad uznávaných odborníků na bytovou problematiku a všeho, co s ní souvisí. Vedle této pozice působím jako předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení Česká republika a jako předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha. Vzděláním jsem právník a oblastí bydlení, speciálně správou bytových domů a legislativou bydlení, se zabývám nepřetržitě od roku 2000."
 
 
Místopředseda společnosti:
 

JUDr. František Lebl

"Kromě funkce místopředsedy ve společnosti, působím také jako předseda SMBD a jsem členem LPK družstevní asociace.  Za svoji  dosavadní praxi jsem již prošel několika významnými asociacemi a stal jsem se členem několika významných institucí zabývajících se problematikou bydlení. Mám více než 30 - ti letou zkušenost v oblasti bytového družstevnictví. Do roku 1998 jsem zastával funkci vedoucího úřadu SČMBD. Do roku 2006 jsem byl ředitelem a vedoucím legislativně právního odboru Družstevní asociace ČR. Stal jsem se také místopředsedou komise ÚV ČSSD pro otázky bydlení a členem komise MMR pro bytové právo."

 
 
Členové výkonného výboru:
 

Člen výkonného výboru:

JUDr. Ivan Přikryl

"Problematikou bydlení se zabývám již řadu let. Už v roce 1990 jsem byl zvolen místopředsedou a později předsedou Svazu českých a moravských družstev a vedl jsem projekt transformace této organizace z ústředního orgánu státní správy ministerstva bydlení, na sdružení právnických osob s dobrovolným členstvím, nevládní organizaci. Angažoval jsem se také v Mezinárodním družstevním svazu (ICA) se sídlem v Ženevě. Stal jsem se také členem exekutivy bytového výboru Mezinárodního družstevního svazu a členem světové rady družstev. V roce 2004 jsem byl jmenován ministrem pro místní rozvoj a náměstskem pro bytovou politiku a později také vedoucím Úřadu vlády."

 

Místopředseda společnosti:

Ing. Milan Taraba

"Vedle funkce v ČSRB půsbím již od roku 2010 jako předseda Sdružení nájemníků, které jsem před více než 20-ti lety spoluzakládal s ostatními členy. ( SON a ČSRB spolu již dlouhodobě spolupracují a Sdružení nájemníků je již také členem ČSRB. ) Od roku 1996 jsem také řádným členem výkonného výboru mezinárodní unie nájemníků se sídlem ve Švédsku. Mám dlouholetou praxi v řídících funkcích v bytovém družstevnictví, stavebnictví, inženýrské činnosti ve výstavbě, i finančním a právním poradenství. Byl jsem odborným poradcem pro bytovou politiku předsedy vlády a ministra pro místní rozvoj."

 

Člen výkonného výboru:

JUDr. Marek Novotný

"Kromě funkce zastávané pro ČSRB jsem také advokátem, partnerem Společné advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a partneři. Zaměřuji se především na právní aspekty bydlení (zejména bytová spoluvlastnictví a družstevní bydlení). Jsem také autorem řady odborných publikací (včetně prestižních komentářů C. H. Beck). Zabývám se také přednáškovou i analytickou činnosti a spolupracuji i na přípravě právních předpisů (mj. MMR ČR)."

 

 

 

 

      

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN