16. 3. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I Právo a statutární orgány

Obsah webináře: Co byste z oblasti práva měli vědět jako členové statutárních orgánů. Kdy si objednat právní zastoupení. Kolik to stojí a kdo to zaplatí. Jak právní zastupování vlastně funguje.
23. 3. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I Fasáda bytového domu

Obsah webináře: Zateplovat nebo ne, jaké jsou zkušenosti po letech užívání. Jakou údržbu potřebuje fasády bytového domu, aby vydržela co nejdéle. Jaké vady se na fasádách nejčastěji vyskytují, které jsou neškodné, které nebezpečné a jak je odstranit. Jsou k dispozici nebo připravují se nějaké dotace na zateplení bytových domů.
6. 4. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I Pronájmy v bytovém domě

Pronájmy bytů, povinnosti pronajímajícího vlastníka vůči ostatním obyvatelům bytového domu a AirBnB. Pronájmy nebytových prostor a společných částí domu jako fasáda, střecha a podobně.
20. 4. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I Elektroinstalace v bytovém domě

Předpisy, revize a stav elektroinstalace. Sdružení odběrných míst. Fotovoltaické elektrárny a bytové domy. Nabíjení elektromobilů v bytových domech.
4. 5. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I Péče o otopnou soustavu

Obsah: Co udělat s otopnou soustavou po zateplení abychom šetřili. Nekoncepční zásahy do otopné soustavy a jejich důsledky. Musíme změnit způsob vytápění abychom vytápěli efektivně.
18. 5. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I Přechod bytového družstva do SVJ

Obsah: Bytové družstvo nebo SVJ. Jaké jsou rozdíly a co je výhodnější. Co se všechno musí stát, aby se BD změnilo na SVJ. Jak na to. Likvidace družstva. Vyplácení podílů na likvidačním zůstatku.
1. 6. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I Nové trendy ve správě bytových domů

Obsah: Jak spravujeme bytové domy v ČR. Co by měla obsahovat kvalitní správa bytových domů. Jaké jsou nové trendy ve správě bytových domů. Jak si vybrat správce.
16. 6. 2021
18:00 - 19:00

Webinář I EED – měření a sledování spotřeb energii v domě

Obsah: Jaké nové povinnosti nás čekají v oblasti energií. Co to bude znamenat pro bytové domy, pro statutární orgány, pro uživatele. Na co se musí připravit správci bytových domů.