Aktuálně

13. 11. 2019

Praha chce podpořit bydlení

Minulý týden se konala tisková konference za účasti JUDr. Jiřího Pospíšila a JUDr. Hany Marvanové, kteří společně představili dvě iniciativy k podpoře bydlení pro střední vrstvy obyvatel s tím, že chtějí získat společnou podporu za celou politickou reprezentaci hlavního města.

více informací

25. 03. 2019

Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů

Dne 19. března t.r. se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod vedením Ing. Radky Maxové, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování seminář na téma „Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů“. Semináře jsem se zúčastnil z pozice předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení ČR spolu se zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev.

více informací

09. 05. 2017

Senátní návrh podporuje řešení dlužníků ve společenství

Senát Parlamentu České republiky schválil na svém jednání dne 20. dubna 2017 návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

více informací

09. 05. 2017

Jasno v rozúčtování

Zásluhou aktivit České společnosti pro rozvoj bydlení se včera uskutečnila na půdě Ministerstva pro místní rozvoj důležitá schůzka předních českých rozúčtovatelů v čele se zástupci Asociace rozúčtovatelů tepla a vody se zástupci ministerstva a odborníků na energie a jejich rozúčtování v bytových domech. Předmětem schůzky bylo hlavně vyjasnění některých sporných otázek současné právní úpravy.

více informací

09. 05. 2017

Snídaně s primátorkou

Předseda České společnosti pro rozvoj bydlení se dnes zúčastnil odborné diskuze, pořádané prestižním magazínem deníku E15 Premium na téma reality. Panelovými diskutujícími byli Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, Tomáš Pardubický, generální ředitel Finep Holding, Petr Palička, country managing director Real Estate CZ, Penta Investments a Miroslav Linhart, ředitel oddělení nemovitostí, Deloitte Advisory.

více informací

17. 03. 2017

Dynamika proměn bydlení 2017

Dnes proběhl 19. ročník konference o bydlení, který se pod názvem Dynamika proměn bydlení konal v konferenčním sále na Černé Louce v Ostravě. Okolo osmdesáti přítomných hostů a přednášejících byla diskutována oblast bydlení z různých úhlů pohledu. Jako červená nit se konferencí neslo téma sociálního bydlení. Navrhovaná podoba vládního návrhu zákona o sociálním bydlení se však dočkala velmi kritického hodnocení ze strany většiny přítomných. Shodli se, že je nanejvýše nezodpovědné předkládat tak významnou normu pod politickým tlakem blížících se voleb a hlavně, bez důkladné analýzy dopadů navrhovaných pravidel.

více informací

26. 02. 2017

Akademie míří do Liberce a Ostravy

Potvrzením tří jarních termínů odborných seminářů Akademie pro bytové domy v Liberci dosáhl počet naplánovaných seminářů čísla 17. Prvním tématem budou březnové energie, které mohou inspirovat ve stále více sledovaném směru hledání cest k úsporám nákladů obyvatelů bytových domů. Dubnové setkání  se pokusí provést členy statutárních orgánů nelehkou disciplínou organizace a řízení schůzí v bytových korporacích (SVJ a BD) a konečně třetí, květnové setkání bude zaměřeno na finanční stránku správy bytových domů. Více na  www.akademiebd.cz .​

více informací

17. 02. 2017

Včera proběhl první seminář Akademie

Včera se uskutečnil první jarní seminář Akademie pro bytové domy v Praze. Zcela zaplněná konferenční místnost na Těšnově pozorně sledovala hlavně výklad JUDr. Marka Novotného, advokáta zabývajícího se legislativou bydlení a odborného konzultanta MMR ČR. Téma bylo zaměřeno na postavení statutárního orgánu SVJ a BD, jejich práva a povinnosti. K výkladu současné právní úpravy přidal přednášející i zajímavá soudní rozhodnutí z uvedené oblasti. Součástí akademických seminářů je tradičně možnost pokládání doplňujících dotazů k tématu.

více informací

06. 02. 2017

Akademie se představila svým partnerům

Minulý čtvrtek proběhlo v Praze setkání organizátorů Akademie pro bytové domy s obchodními a mediálními partnery. Akce se zúčastnilo okolo 40 hostů, kteří vyslechli krátké zhodnocení uplynulého roku a plány na vzdělávání členů statutárních orgánů pro letošní rok.

více informací

21. 11. 2016

Workshop k aktuálním otázkám bydlení

Dne 15. listopadu t.r. se uskutečnilo otevření pracovní setkání členů České společnosti pro rozvoj bydlení a hostů v rámci Workshopu k aktuálním otázkám bydlení. V jeho rámci prezentovali členové společnosti své postoje k různým tématům z oblasti bydlení (rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu – Věra Brodecká, služby – Milan Taraba, družstevní bytová výstavba – Martin Kroh, legislativa bydlení – Marek Novotný a sociální bydlení – Tomislav Šimeček). Průběžné diskuze k jednotlivým tématům se zúčastnila většina přítomných.

více informací

15. 04. 2016

SFRB začne od 21. dubna 2016 přijímat žádosti o úvěr z Programu 600

Program 600 na základě nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, bude spuštěn 21. dubna 2016. 

více informací

15. 03. 2016

Předseda České společnosti pro rozvoj bydlení hostem Dobrého rána

Dnes jsem byl hostem České televize v pořadu Dobré ráno. Moderátorská dvojice pořadu měla celu řadu dotazů k fungování bytových domů, jak ve vlastnictví fyzických či právnických osob (včetně bytových družstev), tak i v péči společenství vlastníků jednotek. 

více informací

10. 03. 2016

Mladé rodiny mají šanci získat výhodnou půjčku na bydlení

Mladé rodiny nebo samoživitelé s malým dítětem do šesti let budou moci zažádat stát o výhodnou půjčku na bydlení. Materiál z dílny MMR ve středu odsouhlasila vláda. Jde o návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlení osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, jehož cílem je sjednocení a úprava podmínek pro poskytování podpory na pořízení bydlení podle současných potřeb a zacílení podpory na mladé rodiny s dětmi.

více informací

02. 03. 2016

Evropský Habitat v Praze

Evropský Habitat se podle heslem „Dotkni se Prahy“ uskuteční ve dnech 16.-18. března t.r. v pražském Kongresovém centru. Jde o regionální konferenci OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN a oficiální součást přípravy Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst Habitat III, která se uskuteční v říjnu 2016 v Ekvádoru.

více informací

26. 02. 2016

Podpora pořízení bydlení pro osoby mladší 36 let se odkládá

Projednávání návrhu nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let bylo na včerejším jednání vlády České republiky přerušeno na 14 dní.

více informací

16. 09. 2015

Koordinační schůzka k legislativě bydlení

Dne 16. září t.r. se uskutečnilo na půdě České společnosti pro rozvoj bydlení setkání zástupců ČSRB, SČMBD, SON, DMS ČR a SMBD k aktuálním otázkám současné legislativy bydlení.

více informací

15. 09. 2015

Zájem o semináře pro zástupce SVJ a BD překonal očekávání organizátorů

Několik málo dní stačilo, aby byly plně obsazeny všechny termíny odborných seminářů České akademie bydlení pro členy statutárních orgánů SVJ a BD. Semináře organizují pod záštitou České společnosti pro rozvoj bydlení partneři Družstevní marketingové sdružení Česká republika a Dům plný úspor.

více informací

15. 09. 2015

Stavební veletrh FOR ARCH 2015 byl zahájen!

V úterý 15. září 2015 začal v PVA EXPO PRAHA v Letňanech největší stavební veletrh FOR ARCH a jeho souběžné veletrhy. Na ploše přesahující 40 000 m2 uvidí návštěvníci až do soboty 19. září přehlídku 830 tuzemských i zahraničních firem.

více informací

02. 09. 2015

Česká akademie bydlení

Jste členem výboru SV?  Víte jakou máte právní odpovědnost?  Vlastníte byt? Pro mnohé z nás je to stále poměrně nová forma vztahu, která přináší nemalé změny. Společně s bytem jste se stali i vlastníky odpovídajícího podílu domu ...

více informací

27. 08. 2015

Informace z tiskové konference ČSRB a SON ČR.

Dne 25. srpna 2015 pořádaly Česká společnost pro rozvoj bydlení a Sdružení nájemníků ČR tiskovou konferenci za účasti předsedů obou organizací. 

více informací

22. 05. 2015

Konference o bydlení pod záštitou RnDr. Pavla Poce ve spolupráci se SON

Dne 22. 5. 2015 se v budově DOS koná Konference o bydlení pod záštitou RnDr. Pavla Poce ve spolupráci se SON. Tento Workshop se bude skládat ze dvou bloků týkajících se bytových korporací, garantem je pan JUDr. Marek Novotný.  Za ČSRB vystoupí zástupce společnosti JUDr. Ivan Přikryl.   

více informací

08. 04. 2015

Právní seminář DMS

Dne 8. 4. 2015 se od 16 h uskuteční právní seminář na téma "Nová zelená úsporám 2015/Stavba - fasády, okna, zateplení/Rozúčtování energií",  který pořádá člen ČSRB Družstevní marketingové sdružení. Místo konání -  Centrum služeb PRE, Jungmannova 747/28, Praha 1 (palác TeTa)  

více informací

19. 03. 2015

Konference v Poslanecké sněmovně

Dne 19. 3. 2015 se pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny pana Jana Hamáčka uskuteční Konference členské organizace SON k tématu "Zkušenosti s uplatňováním nového občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení a zákona o obchodních korporacích /bytová družstva/" .

více informací

27. 01. 2015

Konference v Senátu Parlamentu ČR k tématu sociálního bydlení

Dne 27. 1. 2015 od 9:30 h se uskuteční v jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky  konference k tématu sociálního bydlení pod záštitou garanta tématu pana Milana Taraby a za podpory předsedy Senátu pana Milana Štěcha a místopředsedy Senátu pana Zdeňka Škromacha. 

více informací

21. 01. 2015

Tisková konference k tématu sociálního bydlení v Senátu ČR

Dne 21.1. 2015 proběhne tisková konference ke Konferenci v Senátu ČR k tématu sociálního bydlení za přítomnosti předsedy společnosti ČSRB, pana Milana Taraby a místopředsedy Senátu ČR pana Zdeňka Škromacha.

více informací

24. 10. 2014

Workshop, "Energie v bytových domech"

Dne 30. 10. 2014 se uskuteční Workshop, Energie v bytových domech.  Přizvaní odborníci budou diskutovat na danou problematiku za účasti médií. V tento den proběhne také Tisková konference k Worshopu.

více informací

22. 10. 2014

Jednání o spolupráci s SMO

Dne 22. 10. 2014 se v budově Kongresového centra, tj. v sídle SMO sejdou v zástupci ČSRB s ředitelkou a vedoucím právního oddělení zabývajících se bytovou problematikou. Obě dvě instituce chtějí navázat spolupráci a najít společná témata a ústřední problémy k řešení. 

více informací

08. 10. 2014

Seminář na téma Vše o pojištění bytového domu

Dne 8. 10. 2014 proběhl Seminář na téma Vše o pojištění bytového domu, akce proběhla tradičně se spoluprácí s DMS za účasti předsedy organizace Mgr. Kroha, manažerky sdružení Jolany Hlaváčkové a koordinátorky Barbory Pelcatové.

více informací

07. 10. 2014

Jednání " Centrum Pasivního domu"

Dne 7. 10. 2014 bude společnost projednávat případnou spolupráci a členství "Centrumu Pasivního domu". Předseda společnosti Martin Kroh se sejde s ředitelem  instituce panem Janem Bártou. Téma Pasivních domů je pro ČSRB velice aktuální. 

více informací

02. 10. 2014

Právní seminář BD

Dne 2. 10. proběhl pod vedením partnerské organizace DMS další Seminář na téma Právní seminář BD. Seminář zaznamenal velký počet účastníků. Tradičně se akce účastnili předseda organizace Mgr. Kroh a JUDr. Marek Novotný.

více informací

01. 10. 2014

Právní seminář SVJ

Dne 1. 10. 2014 se uskutečnil v budově Radnice MČ Prahy 9 pod záštitou ČSRB Právní seminář SVJ pod vedením partnerské organizace DMS. Seminář vedl tradičně předseda organizace Mgr. Kroh. Akce se účastnili přednášející JUDr. Marek Novotný a koordinátorka ČSRB Barbora Pelcatová.

více informací

26. 06. 2014

SEMINÁŘ - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH, 26. 6. 2014

Dne 26. 6. 2014 se v Liberci uskutečnil celodenní seminář na téma Energetické úspory v bytových domech. Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Mieterverein Dresden Und Umgebung e. V. Semináře se účastnil za společnost ČSRB předseda společnosti pan Mgr. Martin Kroh.  

více informací

24. 06. 2014

WORKSHOP NA TÉMA "ZÁKON O SLUŽBÁCH SPOJENÝ S UŽÍVÁNÍM BYTU"

Dne 24. 6. 2014 proběhl pravidelný workshop tentokrát na téma" Zákon o službách spojený s užíváním bytu". Workshop proběhl ve spolupráci se Sdružením nájemníků  (SON).  

více informací

18. 06. 2014

ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA "Nová úprava vlastnického bydlení"

Dne 21. 5. 2014 se uskutečnl ve spolupráci s DMS (Družstevní marketingové sdružení) a Městskou částí Prahy odborný seminář.

více informací

29. 05. 2014

ZASEDÁNÍ IUT (International Union of Tenants) V PRAZE ve dnech 25. – 26. 4. 2014

V pátek 25. 4. 2014, v Praze na Malé Straně v budově Senátu, se uskutečnilo na pozvání předsedy Senátu pana Milana Štěcha pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků IUT 

více informací

28. 05. 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Na včerejším jednání předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení bylo zvoleno nové vedení společnosti na příští čtyřleté období. Klára Pačesová, tajemnice společnosti

více informací

28. 05. 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA2

Na včerejším jednání předsednictva České společnosti pro rozvoj bydlení bylo zvoleno nové vedení společnosti na příští čtyřleté období. Klára Pačesová, tajemnice společnosti

více informací

15. 05. 2014

WORKSHOP NA TÉMA "ROZÚČTOVÁNÍ SLUŽEB"

Dne 15. 5. proběhl úspěšný workshop na téma "Rozúčtování služeb" pod vedením paní Věry Brodecké. Workshop proběhl ve spolupráci se SON (Sdružení nájemníků).

více informací

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN