Česká akademie bydlení

02.09.2015Jste členem výboru SV? 
Víte jakou máte právní odpovědnost?

Vlastníte byt? Pro mnohé z nás je to stále poměrně nová forma vztahu, která přináší nemalé změny. Společně s bytem jste se stali i vlastníky odpovídajícího podílu domu a z toho vyplývá i společné rozhodování. Statutární zástupci – volený výbor SV však nesou i právní odpovědnost. Víte, jaké povinnosti a zodpovědnosti ze zákona výbor společenství vlastníků má? 

Z oblasti civilně-právní je zde v první řadě odpovědnost za škodu, která se promítá do několika oblastí. Statutární zástupci SV jsou vůči svým členům odpovědni za správnou péči o společnou nemovitost. Konkrétním příkladem, kdy by statutární zástupci nesli právní odpovědnost, by byla situace,  kdy by například neřešeným dlouhodobě špatným technickým stavem docházelo k degradaci tržní ceny bytů jednotlivých členů. „Nelze se vymlouvat na tak zvaného operativního správce nemovitostí, odpovědnost stále zůstává na statutárních zástupcích. Povinností výboru je práci operativního správce kontrolovat a má-li o jeho profesionalitě pochybnosti, je povinen zjednat nápravu a uzavřít smlouvu s jiným správcem. S tím úzce souvisí též riziko, vyplývající z chybného rozhodnutí statutárních zástupců. Příkladem je situace, kdy výbor vynaloží peníze v případě, že se tak nemělo stát. Například zvolí příliš drahého dodavatele prací a podobně,“ vysvětluje JUDr. Marek Novotný, specialista na problematiku BD a SV.

Vymáháte pohledávky správně?

Velmi aktuální téma, opět spadající do civilně-právní odpovědnosti statutárních orgánů SV, pak tvoří pohledávky. „Kdy a jak správně vymáhat pohledávky patří mezi velmi časté otázky, se kterými se na naši kancelář zástupci SV obracejí. Pokud tak nečiní, nebo postupují nesprávně a příliš pomalu, opět se vystavují možnému postihu. Zmínil bych i velmi podstatnou podmínku  - je nutné se dobře orientovat i v oblasti vlastnických vztahů a tedy vědět, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti.“

Nezmeškejte aktuální informace na semináři České akademie bydlení

Téma právní odpovědnosti výboru společenství vlastníků je natolik aktuální, že mu bude věnován úvodní seminář České akademie bydlení, který se uskuteční 17. září 2015, v 16.00hod v centru služeb PRE Jungmannova 747/28 (Palác TeTa), 110 00 Praha 1. Navštivte stránky www.ceskaakademiebydleni.cz kde se již nyní můžete na seminář registrovat. Legislativou  v oblasti SV a právní odpovědností výborů SV vás provede JUDr. Marek Novotný. Účast na semináři je pro registrované zdarma.

 

 

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN