Dynamika proměn bydlení 2017

17.03.2017

K zajímavým tématům patřil výčet aktivit MMR ČR, SFRB a SFŽP. Hodnocení dopadů podpor bydlení v různých časových obdobích, analýzy jejich zacílení v rámci jednotlivých regionů České republiky i připravované změny pro další období patřili k pozorně sledovaným příspěvkům. Statistiku současného stavu stavebního odvětví přednesl zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Zástupci České společnosti pro rozvoj bydlení představili přítomným hostům vzdělávací program Akademie pro bytové domy, současný stav jeho rozvoje a plány do budoucna. Na reakcích přítomných bylo vidět, že dostupnost informací z oblasti správy a provozu bytových domů obecně chybí a tato skutečnost může mít podle předsedy společnosti postupně negativní dopad na kvalitu správy a nepřímo přispět ke zhoršení kvality bydlení. Přitom se zásadně zvýšila odpovědnost členů volených orgánů SVJ a BD, na což i příklady soudní praxe poukázal druhý z členů vedení společnosti.

Konference je tradičním setkáním zástupců věcně příslušných ministerstev, municipality, akademické obce i odborníků, jejímž výstupem budou společně formulovaná stanoviska a doporučení k nejvážnějším problémům oblasti bydlení. Doufejme, že i podobná setkání a jejich závěry budou vyslyšeni těmi, kteří mohou svým dílem přispět k jejich ešení.

16. března 2017

Martin Kroh

 

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN