Informace z tiskové konference ČSRB a SON ČR.

27.08.2015

Dne 25. srpna 2015 pořádaly Česká společnost pro rozvoj bydlení a Sdružení nájemníků ČR tiskovou konferenci za účasti předsedů obou organizací.

Prvním bodem programu byla informace o jednání vedení SON ČR s představiteli nového vlastníka společnosti RPG Byty. Milan Taraba /SON ČR/ k tomuto bodu programu uvedl mimo jiné, že český právní řád zachovává stávajícím nájemcům předkupní právo na byty, v nichž bydlí, také informoval o proběhlém jednání s novým vlastníkem RPG – Byty, více informací http://son.cz/info.php?id_info=2015000013&event_akce=info_detail

V druhé části konference Martin Kroh /ČSRB/ informoval o nepříznivých dopadech dluhů neplatičů ve společenství vlastníků jednotek. „Téma pohledávek v bytových korporacích – společenstvech vlastníků a bytových družstvech – vnímáme jako jedno z nejpalčivějších témat v oblasti bydlení. Pohledávky v této době strmě narůstají a blíží se k jedné miliardě korun. Družstevníci a vlastníci bytů si nevybírají své sousedy, kteří se mohou stát neplatiči. Často se stává, že jejich dluhy se stanou nevymahatelnými a odpovědnost se přenese na všechny členy bytového družstev nebo konkrétního společenstva vlastníků jednotek. Nejsou vzácné ani případy, kdy členové museli zaplatit pohledávky za neplatiče i ve výši několika desítek tisíc korun. Ukazuje se, že nová legislativní úprava - zákon o obchodních korporacích, pokud se jedná o bytová družstva a občanský zákoník, pokud jde o bytové spoluvlastnictví, tuto otázku řeší nedostatečně. Mohu vyjádřit naději, že ministerstva pro místní rozvoj i spravedlnosti si uvědomují nutnost urychleně přijít se zásadní změnou v této oblasti, která posílí práva společenstev a družstev na vymáhání pohledávek za dlužníky,“ vyjádřil naději brzké řešení.

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN