Koordinační schůzka k legislativě bydlení

16.09.2015

Dne 16. září t.r. se uskutečnilo na půdě České společnosti pro rozvoj bydlení setkání zástupců ČSRB, SČMBD, SON, DMS ČR a SMBD k aktuálním otázkám současné legislativy bydlení. Cílem setkání byla koordinace společného postupu při přípravě legislativních změn v oblastech bytového spoluvlastnictví (SVJ), nájemního bydlení a bytových družstev. Závěrečná shoda na všech podstatných bodech navrhovaných úprav je dobrým předpokladem pro úspěšné schválení příslušných právních norem. Součástí setkání byla i konzultace názorů na některá výkladová pravidla současné právní úpravy. I v tomto směru došlo k výrazné shodě všech zúčastněných. K dalším přetrvávajícím výhradám budou všechny strany i v budoucnu koordinovat své kroky formou společných jednání.

Mgr. Martin Kroh, předseda společnosti

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN