Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů

25.03.2019

Na semináři vystoupili zástupce odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, místostarostka Jirkova, předsedkyně vybraného jirkovského společenství vlastníků jednotek, ohroženého vlastníky nerespektujícími dohodnutá interní pravidla SVJ a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Severočeské reprezentantky doplnila také starostka Litvínova s nechvalně vyhlášeným sídlištěm Janov. Všechny diskutující upozornily na alarmující stav bytových domů, zhoršující se ekonomiku mnoha společenství vlastníků jednotek, z nichž některá již podlehla neřešitelným problémům, dluhům a doslova se rozpadla. Některé z postižených bytových domů jsou dnes opuštěnými a vybydlenými budovami, v dezolátním technickém stavu, bez jasné vize jejich řešení do budoucna, zato s devastujícími účinky na jejich okolí a vlastně celou oblast.

S kolegy jsme za velká bytová družstva připomněli, že to opravdu není poprvé, kdy se o tomto tématu mluví. Konference, workshopy, petice ani dopisy subjektů zabývajících se správou bytových domů v minulosti nedokázaly připoutat dostatečnou pozornost ke stále se zhoršující situaci „bytových korporací“ v některých oblastech České republiky. Podobně zůstala mimo pozornost část návrhů, které měly za cíl řešení již vzniklých problémů a prevenci vzniku dalších.

V průběhu semináře byla nespravedlivě hodnocena dvouletá práce především Ministerstva pro místní rozvoj, které zejména ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a odbornou veřejností připravilo novelu občanského zákoníku, která je aktuálně na stole poslanců. Novela se přinejmenším vydává správnou cestou a její podstatná část reflektuje připomínky z praxe (jen namátkou: přechod všech pohledávek na nabyvatele jednotky, zjednodušení procesu nuceného prodeje jednotky vlastníka nerespektujícího dohodnutá pravidla v domě nebo náhradní shromáždění).

Podotýkám to jako člen komise pro bytové právo, ale i jako pamětník nedávných diskuzí např. o podobě novely insolvenčního zákona, kde se vůbec nepromítla náprava přesunutí dluhů z bydlení úpadce na bedra jeho sousedů. Chápu, že bude třeba vyčkat výsledné podoby novely občanského zákoníku i promítnutí nové úpravy osobního úpadku do praxe. Jsem však přesvědčen, že bude nutné brzy zasednout ke stolu znovu. Rozšiřující se průšvihy nefunkčních společenství vlastníků či bytových družstev nás k tomu rychle donutí.

Martin Kroh, předseda 

 

 

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN