Podpora pořízení bydlení pro osoby mladší 36 let se odkládá

26.02.2016

Vláda naopak schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb.

Cílem navrhované úpravy je zpřehlednění právní úpravy podpory výstavby nájemních bytů, změna parametrů podpory tak, aby odpovídala současné situaci na trhu a zvýšila se atraktivnost této formy podpory a rozšíření cílové skupiny nájemníků o osoby do 30 let a zrušení výstavby pro jakékoliv fyzické osoby.

25. února 2016
Martin Kroh, předseda společnosti 

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN