Předseda České společnosti pro rozvoj bydlení hostem Dobrého rána

15.03.2016

Povídání bylo i dobrou příležitostí připomenout Akademii pro bytové domy jako vzdělávací cyklus odborných seminářů pro členy statutárních orgánů SVJ a BD.

Součástí vysílání bylo i hostování na chatu České televize. Nejčastější dotazy se týkaly sousedských vztahů a způsobů jejich řešení (obtěžování kouřem, pachem či hlukem). Bohužel zrovna tato oblast patří k těm nejsložitějším při spolužití v bytovém domě, kde nejefektivněji působí dohoda mezi vlastníky či nájemníky. O poznání složitější je řešení cestou občansko-správních odborů obcí či městských částí nebo prostřednictvím Policie ČR či Městské policie. Nejsložitější a zpravidla nejdelší i nejdražší je pak podání žaloby na zdržení se určitého chování.

Naopak ze strany členů statutárních orgánů směřovaly dotazy k povinné účasti notáře při změně stanov u SVJ, k odpovědnosti členů statutárních orgánů a ke způsobu rozhodování o opravách bytových domů. Několik zájemců zaujala v této souvislosti zmínka o Akademii pro bytové domy (www.akademiebd.cz) jako zdroj potřebných informací pro řádnou péči o bytový dům, ale i jako místo pro získání odpovědi na dotazy k fungování bytových domů a bytových korporací, SVJ či BD.

Jako inspiraci pro budoucí jednání o změnách právních předpisů jsem si odnesl podněty k problematice dluhů v SVJ či BD, k právní závaznosti vnitřních předpisů v bytových subjektech (mimo stanovy) a také k většímu „zlidštění“ právních předpisů v oblasti bydlení.

 

Martin K r o h

předseda společnosti a vedoucí týmu lektorů Akademie pro bytové domy

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN