Workshop k aktuálním otázkám bydlení

21.11.2016

Výstupy z workshopu budou předmětem jednání vedení společnosti s cílem upozornit příslušná ministerstva na hlavní problémy současné právní úpravy bydlení s nabídkou podílu společnosti při jejich řešení. Samotná forma setkání členů společnost k vybraným tématům z oblasti bydlení a její otevřenost k široké odborné veřejnosti se setkala s příznivým ohlasem. Vedení společnosti bude v této aktivitě pokračovat i v průběhu příštího roku.

V Praze dne 16. listopadu 2016

Mgr. Martin Kroh 
předseda společnosti


JEDNOTLIVÉ PREZENTACE KE STAŽENÍ ZDE:

BYTOVÉ PRÁVO
nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace
PDF: Prezentace JUDr. Marek Novotný - člen předsednictva ČSRB

Družstevní bytová výstavba
Workshop o aktuálních otázkách bydlení
PDF: Prezentace Martin Kroh - Družstevní bytová výstavba 

Služby spojené s užíváním bytu
PDF: Prezentace Ing. Milan Taraba - místopředseda ČSRB a předseda SON ČR

První rozúčtovací topných nákladů
Zákon č. 67/2013 Sb. versus Vyhláška č. 269/2015 Sb.,
Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
PDF: Prezentace Věra Brodecká - První rozúčtovací topných nákladů

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN