ZASEDÁNÍ IUT (International Union of Tenants) V PRAZE ve dnech 25. – 26. 4. 2014

29.05.2014

V pátek 25. 4. 2014, v Praze na Malé Straně v budově Senátu, se uskutečnilo na pozvání předsedy Senátu pana Milana Štěcha pravidelné zasedání výkonného výboru Mezinárodní unie nájemníků IUT (International Union of Tenants) v čele s jeho prezidentem panem Svenem Bergenstrahlem. Dalšími významnými členy, kteří se tohoto zasedání účastnili, jsou viceprezidenti IUT Jan Laurier a Richard Hewgill, generální tajemník Magnus Hammar, vedoucí Stálého zastoupení IUT v EU v Bruselu Barbara Steenbergen a prezidenti a ředitelé sdružení nájemníků České republiky, Dánska, Finska, Francie, Nizozemí, Norska, Rakouska, Spolkové republiky Německa, Švédska, Švýcarska a Velké Británie. Na zasedání a následné tiskové konferenci nechyběli ani představitelé SON (Sdružení nájemníků ČR) v čele s předsedou panem Milanem Tarabou a ČSRB, kterou reprezentoval předseda společnosti pan Martin Kroh.
V souvislosti s Novým občanským zákoníkem se projednávaly zejména otázky nájemního a sociálního bydlení a také důležitost voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 23. - 25. 5. 2014. Na následné konferenci na základě svých zkušeností s nájemním bydlením v Evropě se k tomuto tématu obšírně vyjádřil europoslanec Dr. Libor Rouček.
Příští sobotní den byl pro členy IUT připraven program s konkrétní ukázkou probíhajících projektů bydlení, na kterých se v současné době pracuje. Setkání za účasti panů Štěpána Havlase, člena představenstva a finančního ředitele FINEP, a.s., a Martina Kroha, předsedy představenstva SBD Praha a předsedy ČSRB, bylo doplněno informacemi o dvou hlavních formách bydlení (vlastnické a družstevní nájemní) a obecné situaci v oblasti nové bytové výstavby v České republice. V navštívené lokalitě byly účastníkům setkání představeny obě formy bytové výstavby. Oběma představeným bytovým domům vyjádřili členové IUT vysoké uznání za architektonické řešení stavby, kvalitu provedení díla i péči věnovanou úpravě okolních prostor domů.

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN