Členství

Členem naší společnosti se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba.

Fyzická osoba ( musí být způsobilá k právním úkonům) se členem stává na základě:

1) písemné přihlášky 

2) uhrazením členského příspěvku pro daný rok viz. členské příspěvky 

Právnická osoba se členem stává na základě:

1) písemné přihlášky

2) uzavřením individuální smlouvy o členství

3) zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. 

Členem mohou být: sdružení, uskupení, celky, zájmové skupiny  zabývající se bydlením atd.

Výhodou členství je přímý přístup k vypracovaným materiálům a příspěvkům členů, slevy na vložném a příspěvcích pořádaných konferencí a seminářů, výtisky odborných sborníků atp. 

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN