Doporučujeme

20. 11. 2019

Konference Fórum BD 2019

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České republiky. Konference pod názvem Fórum BD 2019 se nakonec zúčastnili zástupci bytových družstev, které společně vlastní či spravují skoro čtvrt miliónu bytů a bytových jednotek. Hlavní pozornost byla zaměřena na výměnu zkušeností, nové příležitosti a zajímavé inspirace, družstevní bytovou výstavbu s podporou obcí a právní úpravu bytového družstevnictví. Akci organizovala Česká společnost pro rozvoj bydlení v úzké spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev a Družstevním marketingovým sdružením Česká republika za podpory Sdružení nájemníků České republiky.

více informací

28. 06. 2019

Akademii pro bytové domy zakončil webinář

Včerejší podvečerní webinář zakončil jarní část letošní Akademie pro bytové domy, programu odborného vzdělávání členů statutárních orgánů bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytových družstev). Pozornost byla tentokrát věnována vyhledávanému tématu „Odpovědnost členů statutárních orgánů SVJ“. 

více informací

18. 06. 2019

Dostupné bydlení s podporou Prahy

Dne 18. června t.r. se v historických prostorách Rezidence primátora konal diskuzní kulatý stůl na téma Projekt dostupného družstevního bydlení s participací hlavního města Prahy. Setkání asi třicítky zástupců politických stran, městských částí, bytového družstevnictví a odborné veřejnosti uvedl primátor Zdeněk Hřib. Setkání se zúčastnili zástupci České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení Česká republika, Svazu českých a moravských bytových družstev i Sdružení nájemníků České republiky. 

více informací

14. 06. 2019

Bytová družstva v Senátu

Zástupci bytových družstev se prostřednictvím České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB), Družstevního marketingového sdružení České republiky (DMS ČR), Sdružení nájemníků České republiky a Sdružení malých bytových družstev zúčastnili včerejšího jednání Podvýboru pro bydlení Senátu Parlamentu České republiky. Jednání se zúčastnili také zástupci ministerstev pro místní rozvoj, spravedlnosti a vnitra, dále zástupci obcí a správců obecního bytového fondu. Ocenit je třeba především účast hned šestice senátorů s upřímným zájmem zmapovat si nejproblematičtější body současné právní úpravy bydlení, jeho dostupnosti, provozu a správy bytových domů.

více informací

25. 03. 2019

Dny nájemního a družstevního bydlení, Dynamika proměn bydlení

Dne 14. března t.r. se konala v Ostravě mezinárodní konference „Dny nájemního a družstevního bydlení“ jako součást tradiční akce Proměny bydlení, která se soustředí na aktuální problém bydlení v České republice. Jednání zahájil úvodním slovem Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. z Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Shrnul současný stav bydlení v České republice a připomněl, že bydlení patří k základním potřebám každého občana.

více informací

25. 03. 2019

Dny nájemního a družstevního bydlení, Dynamika proměn bydlení

Dne 14. března t.r. se konala v Ostravě mezinárodní konference „Dny nájemního a družstevního bydlení“ jako součást tradiční akce Proměny bydlení, která se soustředí na aktuální problém bydlení v České republice. Jednání zahájil úvodním slovem Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. z Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Shrnul současný stav bydlení v České republice a připomněl, že bydlení patří k základním potřebám každého občana.

více informací

09. 02. 2019

Jak je to s výhodností financování družstevního bydlení?

Ve včerejším Právu vyšel článek o družstevním bydlení na vzestupu. V související diskuzi se nejvíce čtenářů zarazilo nad skutečností, že jsem ve zmíněném článku zmínil výhodnost financování pořízení družstevního bytu, přičemž však tato cesta vyžaduje 25% podíl vlastních zdrojů zájemce o družstevní bydlení na rozdíl od běžné hypotéky, kde stačí 20%. Jak to tedy je?

více informací

25. 06. 2018

Bytová politika, současnost a budoucnost

Dne 18. června t.r. se v Senátu Parlamentu České republiky uskutečnil seminář na téma Bytová politika České republiky, současnost a budoucnost, který spoluorganizovala Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) a Sdružení nájemníků České republiky (SON). Akce, moderované Martinem Krohem, předsedou ČSRB a SBD Praha, se zúčastnila více než stovka odborníků na bydlení, zástupců politických stran, bytových družstev a neziskových organizací, zabývajících se bydlením.

více informací

11. 06. 2018

GDPR (ochrana osobních údajů) v bytovém domě

Dne 25. května 2018 začíná platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 známé pod anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Z tohoto důvodu je nutné upravit některé vnitřní procesy v SVJ a BD a přizpůsobit je platnosti tohoto evropského nařízení. Pro aplikaci jsme připravili některé podstatné vzory, které lze použít i ve Vašem SVJ nebo BD. Vycházíme z toho, že neexistuje žádný skutečný odborník na tuto problematiku a proto se jedná pouze o doporučené návody, které je třeba přizpůsobit do Vašich podmínek a mají Vám být nápomocny v orientaci v této problematice. Předpokládáme, že i nadále bude docházet k výkladům a v souvislosti s novou judikaturou k dalším změnám.

více informací

22. 09. 2017

Kulatý stůl k otázkám bydlení

Dne 18. září t.r. proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) setkání u kulatého stolu se zástupci hlavních politických stran, které se zúčastní podzimního volebního klání, na téma bydlení. Akci uspořádala Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) ve spolupráci se Sdružením nájemníků České republiky (SON) a Sdružením malých bytových družstev a společenství vlastníků (SMBD).  

více informací

09. 05. 2017

Jarní Akademie ve své druhé části

Včerejším seminářem Akademie pro bytové domy, který se konal v přednáškovém sále univerzity v Hradci Králové, vstoupili její organizátoři do pomyslného druhého poločasu letošní jarní části vzdělávacího cyklu pro členy statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD). Celkem je naplánováno 22 seminářů, které zavítají do 8 měst České republiky, mezi něž se poprvé zařadí i „nekrajská“ města – Kolín a Příbram.

více informací

09. 05. 2017

Jasno v rozúčtování

Zásluhou aktivit České společnosti pro rozvoj bydlení se včera uskutečnila na půdě Ministerstva pro místní rozvoj důležitá schůzka předních českých rozúčtovatelů v čele se zástupci Asociace rozúčtovatelů tepla a vody se zástupci ministerstva a odborníků na energie a jejich rozúčtování v bytových domech. Předmětem schůzky bylo hlavně vyjasnění některých sporných otázek současné právní úpravy.

více informací

09. 05. 2017

Jasno v rozúčtování

Zásluhou aktivit České společnosti pro rozvoj bydlení se včera uskutečnila na půdě Ministerstva pro místní rozvoj důležitá schůzka předních českých rozúčtovatelů v čele se zástupci Asociace rozúčtovatelů tepla a vody se zástupci ministerstva a odborníků na energie a jejich rozúčtování v bytových domech. Předmětem schůzky bylo hlavně vyjasnění některých sporných otázek současné právní úpravy.

více informací

24. 02. 2017

Správa budov 2017

Ve dnech 22.-24. února 2017 se konala konference Správa budov 2017 ve slovenském Popradu. Konferenci poskytlo záštitu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky a konala se za podpory stavebních fakult TU Košice, ČVUT Praha a VŠB TU Ostrava. V rámci pátečního bloku správa domů představila Česká společnost pro rozvoj bydlení svůj projekt Akademie pro bytové domy jako uceleného vzdělávacího programu pro členy statutárních orgánů SVJ a BD v České republice. Přítomné hosty zaujala koncepce odborných seminářů, které jsou k dispozici zástupcům bytových korporací zdarma, a zajímali se o to, s jakým zájmem se Akademie setkává ze strany zástupců bytových domů.

více informací

07. 02. 2017

Bytové korporace ve statistických čísel Českého statistického úřadu

Za bytové korporace jsou označována společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, tedy nejčastější právní formy subjektů, které jsou odpovědné za správu a provoz bytového domu. Pohled do statistiky Českého statistického úřadu říká, že zatímco v roce 2002 se nacházelo v Praze cca 56.000 bytů v SVJ, pak v roce 2015 to bylo již bezmála 400.000 bytů. Podobně i počet SVJ v Praze vzrostl z cca 1.500 subjektů v roce 2002 na 10.726 SVJ v roce 2015.

více informací

06. 02. 2017

Vzdělání pro statutární zástupce SVJ a BD startuje již po čtvrté

Zveme Vás na semináře Akademie pro bytové domy, určené pro statutární zástupce i členy bytových družstev a SVJ. Tyto semináře navštívilo již téměř dva tisíce obyvatel bytových domů. Semináře jsou jedinečné tím, že přestože na nich přednáší vysoce kvalifikovaní odborníci z oblasti práva a bydlení, jsou pro všechny registrované účastníky zdarma. Přijďte zjistit jak řešit problémy, se kterými se ve vašem bytovém domě setkáváte téměř denně. 

více informací

04. 01. 2017

Očekávaná novela občanského zákoníku je již účinná!

Dlouho očekávaná „technická“ novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nabyla své účinnosti dne 30. prosince 2016. Její součástí je vedle znovuzavedení předkupního práva mezi spoluvlastníky nemovitostí (s účinností od 1. ledna 2018) především dlouho očekávané zrušení povinnosti změnit název společenství vlastníků jednotek. Novela občanského zákoníku byla uveřejněna ve Sbírce listin pod číslem 460/2016 Sb. a předmětné ustanovení najdete v části II., přechodných ustanoveních, odstavci 6.

více informací

23. 08. 2016

Akademie pro bytové domy startuje již po třetí - tentokrát i v regionech mimo Prahu

Podzimní cyklus seminářů Akademie pro bytové domy, určených pro statutární zástupce i pro členy družstev a SVJ, má již vypsaná témata i termíny seminářů. Zajímavé informace z oblasti práva, bydlení a užívání bytových domů na podzim přivezeme i do regionů mimo Prahu. U jarního cyklu počet zájemců často převyšoval kapacity přednáškového sálu. Nezmeškejte tedy včasnou registraci, aby vám neunikla témata, která vás zajímají. A jaký program vás letos od září do prosince čeká?  

více informací

04. 08. 2016

Akademie pro bytové domy

SBD Praha se aktivně podílí na přípravě dalšího pololetí Akademie pro bytové domy, v jehož rámci se uskuteční série odborných seminářů na nejrůznější témata z oblasti správy bytových domů. Projekt je organizován Českou společností pro rozvoj bydlení a Domem plných úspor, o.p.s. za podpory Sdružení nájemníků České republiky. Podzimní harmonogram Akademie začíná už v září a podrobné informace o tématech a termínech seminářů najdete na www.akademiebd.cz.

více informací

02. 03. 2016

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze s novými podmínkami 2016

Jedná se o první letošní seminář z úspěšného cyklu Akademie pro bytové domy. Na semináři získáte informace o nových podmínkách dotačního programu Nová zelená úsporám 2016. Za pozornost jistě stojí, že dle těchto podmínek vychází nyní dotace na revitalizaci bytových domů až o 60% vyšší než u minulé výzvy.

více informací

07. 05. 2015

Konference o bydlení pod záštitou RnDr. Pavla Poce ve spolupráci se SON

 Vložné na konferenci pro nečleny ČSRB činí  200,-- Kč.

Konference o bydlení pod záštitou Europoslance Pavla Poce ve spolupráci se SON
více informací

04. 05. 2015

Tisková zpráva k novele vyhlášky 345_2002

TZ k novele vyhlášky 345_2002
více informací

08. 04. 2015

Právní seminář "Nová zelená úsporám 2015"

Pozvanka_DMS_prednaska_pro - bytove-domy_nzu_2015
více informací

07. 04. 2015

Nové podmínky programu "Nová zelená úsporám"

Nové podmínky programu Nová zelená úsporám
více informací

19. 03. 2015

Konference v Poslanecké Sněmovně

Dne 19. března 2015 se v Poslanecké sněmovně PČR uskutečníla konference na téma - Zkušenosti s uplatňováním nového občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení a zákona o obchodních korporacích /bytová družstva/.

Konference v Poslanecké sněmovně Program PSP
více informací

10. 03. 2015

ČT24 - Dostupné sociální bydlení

Téma: Dostupné sociální bydlení Brífink k problematice dostupného sociálního bydlení. - živě Host: Lenka Kohoutová /ODS/, expertka strany pro sociální oblast

více informací

07. 03. 2015

DMS _ Akademie bydlení 2015 _ Pozvánka

DMS - Akademie bydlení 2015
více informací

02. 03. 2015

Dynamika proměn bydlení, zahraniční zkušenosti a její řešení, JUDr. Ivan Přikryl

Dynamika proměn bydlení, zahraniční zkušenosti a její řešení, JUDr. Ivan Přikryl
více informací

03. 02. 2015

Koncept sociálně dostupného bydlení, dr. Šimeček

Koncepce Sociálně dostupného bydlení, dr.Šimeček
více informací

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN