Tvoříme dostupné bydlení

Spolupracujeme s vládními i nevládními institucemi, vysokými školami, nadacemi a výzkumnými pracovišti doma i v zahraničí abychom pomohli vybudovat koncepci kvalitního a dostupného bydlení

Seminář Legislativa bydlení

11.6. v 16:00 hod v zasedací místnosti městské části Praha 9

Seminář centrální vytápění v Praze

8.10.2020 v 16.00 hod v budově ABF na Václavském náměstí v Praze

Připravované akce

WEBINÁŘ | Nové předpisy ke snížení energetické náročnosti BD

25. 11. 2020 od 18:00 do 20:00

WEBINÁŘ | Modernizace bytových domů – balkony a lodžie

24. 11. 2020 od 18:00 do 20:00

Dálkové vytápění v Praze

8. 10. 2020 od 16:00 do 18:30

Legislativa bydlení

11. 6. 2020 od 16:00 do 18:30

Projekt je podporován

ČSRB o bydlení

Dynamika proměn bydlení  2017

Dynamika proměn bydlení 2017

Dnes proběhl 19. ročník konference o bydlení, který se pod názvem Dynamika proměn bydlení konal v konferenčním sále na Černé Louce v Ostravě. Okolo osmdesáti přítomných hostů a přednášejících byla diskutována oblast bydlení z různých úhlů pohledu…

Akademie míří do Ostravy a Liberce

Akademie míří do Ostravy a Liberce

Potvrzením tří jarních termínů odborných seminářů Akademie pro bytové domy v Liberci dosáhl počet naplánovaných seminářů čísla 17. Prvním tématem budou…

Včera proběhl první seminář akademie

Včera proběhl první seminář akademie

Včera se uskutečnil první jarní seminář Akademie pro bytové domy v Praze. Zcela zaplněná konferenční místnost na Těšnově pozorně sledovala hlavně výklad JUDr. Marka Novotného, advokáta zabývajícího se legislativou bydlení a odborného konzultanta MMR ČR. Téma bylo zaměřeno na postavení statutárního orgánu SVJ a BD, jejich práva a povinnosti…

Akademie se představila svým partnerům

Akademie se představila svým partnerům

Minulý čtvrtek proběhlo v Praze setkání organizátorů Akademie pro bytové domy s obchodními a mediálními partnery. Akce se zúčastnilo okolo 40 hostů, kteří vyslechli krátké zhodnocení uplynulého roku a plány na vzdělávání členů statutárních orgánů pro letošní rok.

Workshop k aktuálním otázkám bydlení

Workshop k aktuálním otázkám bydlení

Dne 15. listopadu t.r. se uskutečnilo otevření pracovní setkání členů České společnosti pro rozvoj bydlení a hostů v rámci Workshopu k aktuálním otázkám bydlení. V jeho rámci prezentovali členové společnosti své postoje k různým tématům z oblasti bydlení …