Družstevní bytová výstavba ve spolupráci s městy a obcemi

24. 6. dopoledne proběhlo online diskusní fórum se zástupci státní správy, samospráv a bytových družstev na téma Družstevní bytová výstavba ve spolupráci s městy a obcemi. Pusťe si videozáznam a získejte řadu zajímavých informací o nové družstevní výstavbě jako dostupnější formě bydlení.

Tvoříme dostupné bydlení

Spolupracujeme s vládními i nevládními institucemi, vysokými školami, nadacemi a výzkumnými pracovišti doma i v zahraničí abychom pomohli vybudovat koncepci kvalitního a dostupného bydlení

ČSRB o bydlení

Dostupné bydlení v Praze

Dostupné bydlení v Praze

Ve čtvrtek 6. května se v pražském CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) uskutečnila zajímavá debata o dostupném bydlení v hlavním městě. Debatu zorganizovali zástupci městské části Prahy 8, především pánové Tomáš Hřebík, člen rady, a moderující Lukáš Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje. Do debaty se zapojila řada panelistů, mezi nimi za hlavní město Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hana Kordová Marvanová a Adam Zábranský, oba radní, Petr Vohralík jako zástupce České spořitelny, Miloš Růžička, starosta Ďáblic, Martin Kroh za SBD Praha, Anna Ježková za Coop Development nebo Jan Eisenreich, předseda sdružení DoDružstva.

Dostupné bydlení v Praze

Bytová družstva z pohledu Nejvyššího soudu

Dne 3. května t.r. se v Ostravě uskutečnil v pořadí již druhý letošní webinář s JUDr. Cilečkem, předsedou senátu Nejvyššího soudu České republiky, tentokrát se na organizaci podílela Česká společnost pro rozvoj bydlení. Za ní se na akci podíleli moderující JUDr. Marek Novotný a Martin Kroh. Setkání přineslo řadu zajímavých pohledů na právní postavení bytového družstva, a to i ve světle obou novel zákona o obchodních korporacích z loňského roku (povinnosti člena družstva, důvody pro vyloučení z družstva, formální náležitosti takového procesu, vypořádací podíl, nájem družstevního bytu nebo neplatnost rozhodování orgánů družstva).

Družstevní bydlení je trendy

Družstevní bydlení je trendy

Na pondělním jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Koncepci bydlení České republiky 2021+. Schválený dokument kombinuje analýzu současné situace v oblasti bydlení s návrhy řešení nejpalčivějších problémů.

Budoucnost developmentu a výstavby v Praze II

Budoucnost developmentu a výstavby v Praze II

CEEC Research a Ministerstvo pro místní rozvoj Vás pozvaly širokou veřejnost dne 8. dubna t.r. ke sledování odborné online diskuse na téma aktuální situace na developerském trhu a nově připravované legislativě k podpoře developmentu a dostupného bydlení. Akce proběhla za situace zhoršující se dostupnosti bydlení, růstu cen i nedostatku bytů. O tom, že se jedná o hodně atraktivní téma nejlépe svědčí skutečnost, že debatu sledovalo 32.000 diváků!

Proč jsou byty tak drahé a co přinese nový stavební zákon?

Proč jsou byty tak drahé a co přinese nový stavební zákon?

Ve středu 7. dubna t.r. pořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) konferenci zaměřenou na stavební rozvoj v Česku. V on-line diskuzi vystoupili Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj), Martin Kolovratník (poslanec), Martin Kupka (poslanec), Petr Hlaváček (náměstek primátora Prahy), Ondřej Boháč (ředitel IPR Praha), Tomáš Portlík (zastupitel a místostarosta), Zdeněk Tůma (ekonom a bývalý guvernér ČNB), Mojmír Hampl (ekonom a bývalý viceguvernér ČNB), Radek Mátl (ředitel ŘSD), Dušan Kunovský (ředitel Central Group), Pavel Kliment (ekonom a partner KPMG) a Tomáš Ctibor (ředitel 4ct a předseda SAR).

Partnerské weby

Projekt je podporován