Jak na fotovoltaickou elektránu v bytovém domě.

2. 5. 2023 proběhl webinář na diskutované téma Fotovoltaické elektrárny v bytových domech. Podívejte se na videozáznam z tohoto webináře.

Tvoříme dostupné bydlení

Spolupracujeme s vládními i nevládními institucemi, vysokými školami, nadacemi a výzkumnými pracovišti doma i v zahraničí abychom pomohli vybudovat koncepci kvalitního a dostupného bydlení

ČSRB o bydlení

Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí

Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí

Ve čtvrtek 24. června se uskutečnil webinář České společnosti pro rozvoj bydlení (ČSRB) na téma „Družstevní bytová výstavba s podporou měst a obcí“. Akce určená široké odborné veřejnosti se konala v rámci záštitami Ministerstva pro místní rozvoj České...

Dostupnost bydlení ve městech České republiky

Dostupnost bydlení ve městech České republiky

Ve středu 23. června t.r. se konal webinář Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k dostupnosti bydlení ve městech České republiky. Cílem akce bylo prezentovat výsledky průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s...

Města důvěřují bytovým družstvům a nastartují spolupráci

Města důvěřují bytovým družstvům a nastartují spolupráci

Státní koncepce bydlení s podporou bytových družstev počítá /TISKOVÁ ZPRÁVA, 24. června 2021/ Rozhýbat trh s bydlením a zlepšovat spolupráci mezi obcemi a zástupci družstevní výstavby – to byl cíl dnešního diskusního fóra. Online debatu pořádala Česká společnost...

Dostupné bydlení v Praze

Dostupné bydlení v Praze

Ve čtvrtek 6. května se v pražském CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) uskutečnila zajímavá debata o dostupném bydlení v hlavním městě. Debatu zorganizovali zástupci městské části Prahy 8, především pánové Tomáš Hřebík, člen rady, a moderující Lukáš Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje. Do debaty se zapojila řada panelistů, mezi nimi za hlavní město Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hana Kordová Marvanová a Adam Zábranský, oba radní, Petr Vohralík jako zástupce České spořitelny, Miloš Růžička, starosta Ďáblic, Martin Kroh za SBD Praha, Anna Ježková za Coop Development nebo Jan Eisenreich, předseda sdružení DoDružstva.

Dostupné bydlení v Praze

Bytová družstva z pohledu Nejvyššího soudu

Dne 3. května t.r. se v Ostravě uskutečnil v pořadí již druhý letošní webinář s JUDr. Cilečkem, předsedou senátu Nejvyššího soudu České republiky, tentokrát se na organizaci podílela Česká společnost pro rozvoj bydlení. Za ní se na akci podíleli moderující JUDr. Marek Novotný a Martin Kroh. Setkání přineslo řadu zajímavých pohledů na právní postavení bytového družstva, a to i ve světle obou novel zákona o obchodních korporacích z loňského roku (povinnosti člena družstva, důvody pro vyloučení z družstva, formální náležitosti takového procesu, vypořádací podíl, nájem družstevního bytu nebo neplatnost rozhodování orgánů družstva).

Partnerské weby

Projekt je podporován