STANOVY

Zřizuje se Česká společnost pro rozvoj bydlení jako dobrovolné občanské sdružení fyzických osob-nezávislých odborníků - různého zaměření, zkoumajících všechny aspekty bydlení bytové výstavby a hospodaření s byty. Smyslem činnosti České společnosti pro rozvoj bydlení (dále jen "společnost") je zejména kvalifikovaně zpracovávat podněty, připomínky, doporučení a stanoviska pro všechny stupně státní správy a samosprávy v oblasti bydlení.

Pokračování stanov naleznete zde

 

Program akcí

Vypsat akce dle data

od:
do:PROJEKT JE
PODPOROVÁN