Dne 15. listopadu t.r. se uskutečnilo otevření pracovní setkání členů České společnosti pro rozvoj bydlení a hostů v rámci Workshopu k aktuálním otázkám bydlení. V jeho rámci prezentovali členové společnosti své postoje k různým tématům z oblasti bydlení (rozúčtování nákladů na teplo, teplou a studenou vodu – Věra Brodecká, služby – Milan Taraba, družstevní bytová výstavba – Martin Kroh, legislativa bydlení – Marek Novotný a sociální bydlení – Tomislav Šimeček). Průběžné diskuze k jednotlivým tématům se zúčastnila většina přítomných.

Výstupy z workshopu budou předmětem jednání vedení společnosti s cílem upozornit příslušná ministerstva na hlavní problémy současné právní úpravy bydlení s nabídkou podílu společnosti při jejich řešení. Samotná forma setkání členů společnost k vybraným tématům z oblasti bydlení a její otevřenost k široké odborné veřejnosti se setkala s příznivým ohlasem. Vedení společnosti bude v této aktivitě pokračovat i v průběhu příštího roku.

V Praze dne 16. listopadu 2016

Mgr. Martin Kroh 
předseda společnosti


JEDNOTLIVÉ PREZENTACE KE STAŽENÍ ZDE:

BYTOVÉ PRÁVO
nutnost novelizace po třech letech od civilní rekodifikace
PDF: PREZENTACE JUDR. MAREK NOVOTNÝ – ČLEN PŘEDSEDNICTVA ČSRB

Družstevní bytová výstavba
Workshop o aktuálních otázkách bydlení
PDF: PREZENTACE MARTIN KROH – DRUŽSTEVNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA 

Služby spojené s užíváním bytu
PDF: PREZENTACE ING. MILAN TARABA – MÍSTOPŘEDSEDA ČSRB A PŘEDSEDA SON ČR

První rozúčtovací topných nákladů
Zákon č. 67/2013 Sb. versus Vyhláška č. 269/2015 Sb.,
Metodický pokyn MMR k vyhlášce č. 269/2015 Sb.
PDF: PREZENTACE VĚRA BRODECKÁ – PRVNÍ ROZÚČTOVACÍ TOPNÝCH NÁKLADŮ