Záznamy webinářů pro správce bytových domů

Videa pro základní orientaci v zákonech a vyhláškách o bydlení

Podstata bytového spoluvlastnictví

 

Právní úprava bytového spoluvlastnictví

Prohlášení vlastníka

 

Práva a povinnosti vlastníků

 

Placení příspěvků a služeb vlastníky

Co oznamují vlastníci společenství

 

Orgány společnosti

 

Stanovy společenství

 

Společenství vlastníků

 

Stavební změny jednotky