Minulý čtvrtek proběhlo v Praze setkání organizátorů Akademie pro bytové domy s obchodními a mediálními partnery. Akce se zúčastnilo okolo 40 hostů, kteří vyslechli krátké zhodnocení uplynulého roku a plány na vzdělávání členů statutárních orgánů pro letošní rok.

Akademii pro bytové domy se podařilo v loňském roce uspořádat 28 odborných seminářů v 8 městech České republiky. Těchto seminářů se zúčastnily téměř dva tisíce účastníků, které z více než 85 % tvořili členové výborů společenství vlastníků jednotek (SVJ) či představenstev bytových družstev (BD). Mezi nejvyhledávanější témata patřila „Odpovědnost členů statutárních orgánů SVJ a BD“, „Potížista“ či „Legislativa bydlení“, ale velmi dobře si vedla i témata dotací či výběrových řízení v podmínkách bytových domů.

Semináře Akademie přitom nejsou jen jednosměrným tokem informací, nýbrž živnou půdou pro akademickou diskuzi a výměnu názorů. S nebývalým zájmem se setkala forma moderované diskuze, v jejímž rámci se museli přítomní odborníci vypořádat s dotazy účastníků „na živo“. Podobně si vedl i seminář „Řízení schůze v bytovém domě“. V tomto případě se ukázalo, že i takřka tříhodinový monolog jednoho lektora může být užitečným zdrojem obohacujících informací, a přitom nechybí příjemná atmosféra včetně společného pobavení.

Partneři Akademie ocenili i plány organizátorů pro letošní rok, který bude zcela jistě znamenat překonání objemu loňských seminářů. A zdaleka nepůjde jen o jejich počet, nýbrž i o kvalitu, nová témata, formy seminářů i větší zapojení obcí a samotných obchodních partnerů. To vše s cílem přinést zástupcům SVJ a BD zajímavé a užitečné informace jako pomoc při řešení každodenních starostí se správou a provozem bytových domů.

To, že se Akademie pro bytové domy vydala správnou cestou, nejlépe dosvědčuje i ocenění, kterého se organizátorům – České společnosti pro rozvoj bydlení a Domu plnému úspor, o.p.s. – dostalo od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) udělením záštity pro celý letošní akademický rok. Ocenění je zavazující a motivující k dalšímu rozvoji aktivit Akademie.

Jménem týmu Akademie pro bytové domy děkuji i touto cestou SFRB i všem obchodním partnerům za jejich podporu!

Více na www.akademiebd.czMgr. Martin Kroh, předseda společnosti