Dne 19. března t.r. se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod vedením Ing. Radky Maxové, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování seminář na téma „Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů“. Semináře jsem se zúčastnil z pozice předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení ČR spolu se zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev.

Na semináři vystoupili zástupce odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, místostarostka Jirkova, předsedkyně vybraného jirkovského společenství vlastníků jednotek, ohroženého vlastníky nerespektujícími dohodnutá interní pravidla SVJ a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Severočeské reprezentantky doplnila také starostka Litvínova s nechvalně vyhlášeným sídlištěm Janov. Všechny diskutující upozornily na alarmující stav bytových domů, zhoršující se ekonomiku mnoha společenství vlastníků jednotek, z nichž některá již podlehla neřešitelným problémům, dluhům a doslova se rozpadla. Některé z postižených bytových domů jsou dnes opuštěnými a vybydlenými budovami, v dezolátním technickém stavu, bez jasné vize jejich řešení do budoucna, zato s devastujícími účinky na jejich okolí a vlastně celou oblast.

S kolegy jsme za velká bytová družstva připomněli, že to opravdu není poprvé, kdy se o tomto tématu mluví. Konference, workshopy, petice ani dopisy subjektů zabývajících se správou bytových domů v minulosti nedokázaly připoutat dostatečnou pozornost ke stále se zhoršující situaci „bytových korporací“ v některých oblastech České republiky. Podobně zůstala mimo pozornost část návrhů, které měly za cíl řešení již vzniklých problémů a prevenci vzniku dalších.

V průběhu semináře byla nespravedlivě hodnocena dvouletá práce především Ministerstva pro místní rozvoj, které zejména ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a odbornou veřejností připravilo novelu občanského zákoníku, která je aktuálně na stole poslanců. Novela se přinejmenším vydává správnou cestou a její podstatná část reflektuje připomínky z praxe (jen namátkou: přechod všech pohledávek na nabyvatele jednotky, zjednodušení procesu nuceného prodeje jednotky vlastníka nerespektujícího dohodnutá pravidla v domě nebo náhradní shromáždění).

Podotýkám to jako člen komise pro bytové právo, ale i jako pamětník nedávných diskuzí např. o podobě novely insolvenčního zákona, kde se vůbec nepromítla náprava přesunutí dluhů z bydlení úpadce na bedra jeho sousedů. Chápu, že bude třeba vyčkat výsledné podoby novely občanského zákoníku i promítnutí nové úpravy osobního úpadku do praxe. Jsem však přesvědčen, že bude nutné brzy zasednout ke stolu znovu. Rozšiřující se průšvihy nefunkčních společenství vlastníků či bytových družstev nás k tomu rychle donutí.

Martin Kroh, předseda