S odstupem jednoho roku se dnes konal v Rezidenci primátora pod záštitou radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hany Kordové Marvanové druhý kulatý stůl zástupců široké odborné veřejnosti k projektu Dostupného družstevního bydlení s podporou hlavního města Prahy. Hlavním tématem bylo představení zásad fungování projektu, který je jednou z možností, jak zlepšit bytovou situaci v hlavním městě Praze. O tomto projektu by mělo rozhodnout Zastupitelstvo hl. m. Prahy příští týden.

Dostupné družstevní bydlení s podporou hlavního města je součástí bytové politiky Rady hl. m. Prahy, která se opírá o tři základní principy. Kromě vytváření podmínek pro rychlou výstavbu a pomoci sociálně nejslabším, je její důležitou součástí pomoc středním příjmovým skupinám, aby si vlastními silami mohly zajistit bydlení, které je pro ně v hlavním městě čím dál méně dosažitelné. Důležitá je i skutečnost, že si nejen představitelé hlavního města a městských částí uvědomují potřebu spolupráce se soukromým sektorem na principu PPP projektů. Partnery pro tento typ výstavby mohou představovat právě velká bytová družstva s mnohaletými zkušenostmi z přípravy a organizace výstavby družstevních bytů.

Klíčovým prvkem projektu je rozložení pořizovacích nákladů družstevní výstavby do delšího časového období odložením splatnosti kupní ceny za pozemek a využitím institutu práva stavby. To umožní vytvořit prostor pro rozmělnění nákladů v modelu vícegeneračního bydlení, kde většina bydlících nebude zatížena nutností uhradit všechny pořizovací náklady za dobu užívání družstevního bytu. Jiným důležitým ekonomickým prvkem je v zásadě neziskový princip družstevní výstavby a nákladové nájemné. Model zcela jistě ještě dozná svého upřesnění, ale hlavní milníky jsou již narýsovány. Lze si jen přát, aby model neztratil svůj ekonomický půvab v zájmu těch, kterým je především určen – členů bytových družstev.

Za Českou společnost pro rozvoj bydlení, Družstevní marketingové sdružení České republiky a Stavební bytové družstvo Praha jsem si dovolil poděkovat současné politické reprezentaci za řešení současné vážné situace dostupnosti bydlení v Praze i výběr modelu družstevní bytové výstavby jako jedné z cest, která může vsadit na bohatou historii bytového družstevnictví v České republice, a především na zkušenosti z realizace desítek družstevních projektů v posledním desetiletí. Věřím, že své místo na slunci družstevní bytová výstavba obhájí ve srovnání s tradiční developerskou výstavbou i dalšími formami alternativního bydlení, a nabídne dostupnější formu bydlení pro střední příjmovou třídu.

Martin Kroh, předseda ČSRB

10. června 2020