Dne 3. května t.r. se v Ostravě uskutečnil v pořadí již druhý letošní webinář s JUDr. Cilečkem, předsedou senátu Nejvyššího soudu České republiky, tentokrát se na organizaci podílela Česká společnost pro rozvoj bydlení. Za ní se na akci podíleli moderující JUDr. Marek Novotný a Martin Kroh. Setkání přineslo řadu zajímavých pohledů na právní postavení bytového družstva, a to i ve světle obou novel zákona o obchodních korporacích z loňského roku (povinnosti člena družstva, důvody pro vyloučení z družstva, formální náležitosti takového procesu, vypořádací podíl, nájem družstevního bytu nebo neplatnost rozhodování orgánů družstva).

Právní názor významné soudní instituce také hodně předurčuje hledanou podobu budoucí legislativní úpravy vypořádacího podílu v bytovém družstvu. K tomu bude jistě zapotřebí i spolupráce s oběma dotčenými ministerstvy (spravedlnosti a místního rozvoje), kterému by měla předcházet shoda na budoucím řešení mezi odbornými organizacemi – Svazem českých a moravských bytových družstev, Družstevním marketingovým sdružením Česká republika a Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Uvidíme, jak rychle se podaří dojít ke společně přijatelnému cíli?

Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení