Ve čtvrtek 6. května se v pražském CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) uskutečnila zajímavá debata o dostupném bydlení v hlavním městě. Debatu zorganizovali zástupci městské části Prahy 8, především pánové Tomáš Hřebík, člen rady, a moderující Lukáš Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje. Do debaty se zapojila řada panelistů, mezi nimi za hlavní město Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora, Hana Kordová Marvanová a Adam Zábranský, oba radní, Petr Vohralík jako zástupce České spořitelny, Miloš Růžička, starosta Ďáblic, Martin Kroh za SBD Praha, Anna Ježková za Coop Development nebo Jan Eisenreich, předseda sdružení DoDružstva.Hlavní město se potýká s rostoucími cenami bytů, které rostou trvale a nejrychleji v Evropě. Praha má v současné době asi nejhůře dostupné bydlení ze všech metropolí starého kontinentu. Všichni účastníci debaty se shodli, že možné zlepšení situace může přinést vzájemná spolupráce hlavních aktérů na poli bydlení napříč soukromým i veřejným sektorem. Ohlídání pořizovacích nákladů a jejich rozložení do delšího, vícegeneračního období jsou hlavními pilíři schválených zásad dostupného družstevního bydlení ze závěru loňského roku.Nejen příklad malého projektu z Ďáblic, ale i velmi podobné zkušenosti bytových družstev s realizovanými projekty v Praze a v dalších větších městech či menších obcích dávají velkou naději, že by se model družstevní bytové výstavby se zapojením městských a obecních pozemků mohl stát vlajkovou lodí dostupnějšího bydlení. Nebylo proto vůbec žádným překvapením, že se nakonec celý podvečer točil právě kolem tohoto segmentu. Bylo by jistě skvělé, především pro Pražany, kdyby se podařilo alespoň připravit realizaci první výstavby podle modelu dostupného družstevního bydlení do konce funkčního období vedení současných pražských radnic.

Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení