Včera informovala JUDr. Hana Kordová Marvanová členy pracovní skupiny pro organizaci konference o dostupném družstevním bydlení, že Praha plánuje schválit na svých květnových jednáních vyhlášení výběrového řízení na partnera pro realizaci prvního projektu družstevního bydlení s podporou hlavního města. Pokud se tak stane, půjde o završení čtyřletého období současné pražské koalice, jejíž členové měli všichni podporu družstevního bydlení ve svých předvolebních slibech.

Od spolupráce měst a obcí je v Evropě očekáváno dostupnější, tedy levnější bydlení, než je tomu u standardních developerských projektů. K tomu míří také připravovaná spolupráce Prahy a vybraného partnera pro výše zmíněný pilotní projekt. O přesných číslech lze v tuto chvíli jen spekulovat, stejně jako o subjektu, který si hlavní město pro tuto spolupráci vybere. Lze však s jistotou očekávat, že půjde o nižší pořizovací náklady na vstupu, než je obvyklé ve vlastnickém bydlení. Je to cesta k získání vlastního bydlení, byť v delším časovém horizontu.

SBD Praha dlouhodobě signalizuje, že má o spolupráci s městy a obcemi zájem a že je připraveno účastnit se soutěže. Všechny dosud realizované projekty družstevního bydlení jasně ukázaly, že má tato právní forma své výhody a dokáže zajistit bydlení i pro ty, kteří nesplňují podmínky pro získání hypotečního úvěru. Hlavní město spolu s Českou společností pro rozvoj bydlení připravují v úvodu zmíněnou konferenci na začátek června t. r., kde by už mohly zaznít bližší informace k první vlaštovce z hnízda dostupného družstevního bydlení. Uvidíme.

V Praze dne 3. května 2022

Martin Kroh

předseda společnosti