Dnes se uskutečnilo jednání s PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D., ministrem pro místní rozvoj České republiky. Probírali jsme spolu pohledy na klíčové oblasti bydlení – jeho dostupnost, zrychlení stavebního řízení, vývoj cen energií a cest k dalším úsporám jejich spotřeb, digitalizaci správy a provozu bytových domů a některé aspekty bytového družstevnictví, které by z něj mohly udělat přitažlivější formu bydlení jako obecný koncept pro rozmanité využití pro obce, zaměstnavatele, developery a další organizátory družstevní bytové výstavby či např. projekty baugruppe. Představil jsem program Akademie pro bytové domy pro vzdělávání členů statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev s možností rozšíření pro města a obce a pozval jsem pana ministra na setkání předsedů a ředitelů největších bytových družstev v rámci chystané listopadové konference Fórum BD 2022.

Na úvod setkání jsem měl možnost prezentovat Bytové konto jako společně vyvíjený produkt SBD Praha a společnosti BeiT. Možnost sledovat všechny náklady bydlení se totiž může již velmi brzy ukázat jako nezbytný nástroj pro elimininaci ztrát, optimalizaci spotřeb a predikci vývoje nákladů ve vztahu k rozpočtu bytové korporace ve světle turbulentních cenových pohybů v energiích a médiích, a to bez ohledu na to, že jde i o naplnění povinností evropských norem. Informoval jsem, že byl model digitalizace správy a provozu bytových domů oceněn zařazením mezi 10 nejlepších start-up projektů, které prošly za posledních pět let posuzováním agentury CzechInvest. Shodli jsme se, že je zapotřebí vytvářet podmínky pro další automatizaci pořizování a zpracování dat, které pan ministr označil jako digitálně přívětivou legislativu.

Dále jsem představil sumář oblastí, které dlouhodobě považují členové České společnosti pro rozvoj bydlení, Družstevního marketingového sdružení i samotného SBD Praha za výzvy k řešení, jmenovitě šlo o vypořádací podíl při ukončení členství v bytovém družstvu, práva zakladatelů a podmínky členství při družstevní bytové výstavbě, otevření pravidel rozúčtování pro zjednodušení a zrychlení vyúčtování, hlídacího psa pro SVJ, výkon funkce statutárního orgánu bytových družstev jiným bytovým družstvem nebo možnost odečtů úroků zaplacených členem bytového družstva z jeho daňového základu.

K těmto a dalším bodům jsem přislíbil zpracovat odpovídající návrhy potřebných legislativních změn či úprav. Vyjádřil jsem připravenost všech zastupovaných subjektů zapojit se do těch aktivit, které povedou naznačeným směrem a v nichž budeme vyzváni ministerstvem k aktivní účasti. Na závěr ministr ocenil konstruktivní a kreativní průběh jednání a přislíbil využít prezentované nabídky spolupráce ve více směrech.

V Praze dne 19. dubna 2022

Mgr. Martin Kroh, předseda společnosti