První červnový den se v pražském CAMPu uskutečnila konference Hlavního města Prahy a České společnosti pro rozvoj bydlení k dostupnému družstevnímu bydlení s podporou metropole. Původním záměrem bylo konat konferenci návazně na rozhodnutí zastupitelstva hlavního města o vyhlášení prvního z připravovaných projektů v podobě soutěže partnerství pro přípravu a realizaci družstevní bytové výstavby. Toto rozhodnutí však bylo odloženo nejdříve na červnové jednání pražského zastupitelstva.

Hlavním principem dostupného družstevního bydlení má být kombinace odložení kupní ceny za městský pozemek pro družstevníky na dobu po splacení úvěru na pořízení bytového domu s principiálně nákladovým charakterem družstevní bytové výstavby, realizované vybraným partnerem ze soukromého sektoru, ideálně z řad velkých zkušených bytových družstev. Součástí návrhu jsou i parametry vzniku členství v bytovém družstvu s limitací případné spekulativní účasti zájemců o tento typ bydlení.

Zájem o družstevní bydlení potvrzovala přítomnost zástupců téměř desítky obcí včetně některých pražských městských částí, z nichž mnozí prezentovali stále větší směřování pozornosti municipalit k družstevní bytové výstavbě jako jedné z cest k dostupnějšímu bydlení se stabilizačními prvky. SBD Praha je spolu s družstvem Coop Development v současné době nejvýraznějším aktérem družstevního developmentu a tuto pozici jsem potvrdil přihlášením se ke spolupráci s obcemi v České republice. Ostatně první nabídka již byla podána, druhá je připravována a vedle toho běží série dalších jednání s vybranými městy a obcemi.

Považuji za obrovskou škodu, že prvním městem s podporovanou družstevní výstavbou už zřejmě nebude Praha. Dovolil jsem si účastníkům setkání připomenout, že všechny politické subjekty tvořící magistrátní koalici po celou dobu současného volebního období měly ve svém volebním programu podporu družstevního bydlení. Skutečnost je však výrazně odlišná, byť jiný životaschopný projekt dostupnějšího bydlení k dispozici není. Uvidíme, jak bude v červnu naloženo s poslední šancí před podzimními komunálními volbami…

V Praze dne 1. 6. 2022

Martin Kroh, předseda společnosti