Program 600 na základě nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let, bude spuštěn 21. dubna 2016.

Příjemci nízkoúročeného úvěru jej mohou použít na pořízení obydlí výstavbou novostavby, nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo změnou stavby na stavbu pro bydlení. Úvěr lze využít i na koupi bytu či rodinného domu nebo na převod družstevního podílu v bytovém družstvu. SFRB začne přijímat žádosti do Programu 600 od 21. dubna 2016.

Podmínky programu, všechny potřebné informace a formulář žádosti najdete na webových stránkách SFRB zde.

(http://www.sfrb.cz/programy/program-600/)

14. dubna 2015

Martin Kroh, předseda společnosti