Včera se uskutečnil první jarní seminář Akademie pro bytové domy v Praze. Zcela zaplněná konferenční místnost na Těšnově pozorně sledovala hlavně výklad JUDr. Marka Novotného, advokáta zabývajícího se legislativou bydlení a odborného konzultanta MMR ČR. Téma bylo zaměřeno na postavení statutárního orgánu SVJ a BD, jejich práva a povinnosti. K výkladu současné právní úpravy přidal přednášející i zajímavá soudní rozhodnutí z uvedené oblasti. Součástí akademických seminářů je tradičně možnost pokládání doplňujících dotazů k tématu.

Vzdělávací program pro členy statutárních orgánů SVJ a BD je zástupcům bytových domů k dispozici zdarma a jeho aktuální nevýhodou pouze skutečnost, že je velká většina seminářů již nyní beznadějně obsazena. Organizátoři Akademie tak jednají o zajištění větších prostor, ale jsou připraveni zájem o témata průběžně vyhodnocovat a na nejvíce poptávané semináře reagovat jejich opakováním. Proto neváhejte a dejte svým aktivním zájmem na www.akademiebd.cz ten správný impuls týmu Akademie pro rozšíření nabídky.

17. února 2017

Martin Kroh, předseda společnosti