Potvrzením tří jarních termínů odborných seminářů Akademie pro bytové domy v Liberci dosáhl počet naplánovaných seminářů čísla 17. Prvním tématem budou březnové energie, které mohou inspirovat ve stále více sledovaném směru hledání cest k úsporám nákladů obyvatelů bytových domů. Dubnové setkání  se pokusí provést členy statutárních orgánů nelehkou disciplínou organizace a řízení schůzí v bytových korporacích (SVJ a BD) a konečně třetí, květnové setkání bude zaměřeno na finanční stránku správy bytových domů. Více na  www.akademiebd.cz .​

Setkání v rámci konference Správa budov 2017 ve slovenském Popradu využili organizátoři Akademie, zástupci České společnosti pro rozvoj bydlení a Domu plného úspor, o.p.s., k domluvení spolupráce s Doc. Ing. Františkem Kudou, Csc., vedoucím katedry městského inženýrství Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě. Jejím výrazem by mohla být vzájemná podpora při organizování odborných seminářů pro zástupce bytových domů také v severomoravské metropoli, ale také zařazení přednášky o správě bytových domů pro studenty technické univerzity, a to už v jarním semestru.

K cílům společné komunikace bude patřit i hledání cest k posílení zájmu mladých lidí o obor facility managementu jako perspektivní disciplíny, ve které v posledních letech nevyrůstá dostatečný počet kvalifikovaných odborníků. Právě tento stav se VŠB Ostrava snaží změnit jako jediná vysoká škola v České republice, která nabízí samostatný studijní program facility managementu.

Rozsah a podrobnosti spolupráce budou předmětem chystané březnové schůzky v Ostravě.

26. února 2017

Martin Kroh