Minulý týden se konala tisková konference za účasti JUDr. Jiřího Pospíšila a JUDr. Hany Marvanové, kteří společně představili dvě iniciativy k podpoře bydlení pro střední vrstvy obyvatel s tím, že chtějí získat společnou podporu za celou politickou reprezentaci hlavního města.

Prvním cílem je rozvoj družstevní bytové výstavby s podporou Prahy spočívající v odložení splatnosti kupní ceny za pozemek obce na pozdější dobu, např. po splacení ceny stavby členy bytového družstva. Tento prvek by mohl spolu se zkušenostmi bytových družstev s organizací bytové výstavby napomoci významnému snížení pořizovací ceny. Reálnost záměru potvrdili přímo na konferenci zástupci SBD Praha a SBD Stavbař, dvou velkých bytových družstev, která se na družstevní bytové výstavbě v posledních letech aktivně podílí. Záměr teď čeká na ustavení projektového týmu, jehož úkolem by mělo být stanovit pravidla pro zájemce o tento typ pořízení vlastního bydlení a pro výběr partnera pro řešení konkrétních projektů v definovaných lokalitách. Dovolím si konstatovat, že jde vlastně o využití jednodušší z obou forem bytových korporací, která je desítkami let prověřenou cestou s kombinací vlastních zdrojů člena družstva a motivující podpory. Věřím, že může jít o úspěšný model, byť určitě ne všespasitelný.

Druhým krokem bylo představení daňových opatření na podporu bydlení. Patří k nim zrušení daně z nabytí nemovitosti, snížení DPH u bytové výstavby a možnost odečtu úroků zaplacených členem bytového družstva jeho prostřednictvím na pořízení bytu. Právě třetí krok dlouhodobě prosazuji jako přirozené zrovnoprávnění postavení vlastníků jednotek a členů družstev, kteří se shodně svými penězi podílí na zajištění vlastního bydlení. Principiálně je totiž jedno, jestli si odečtu úroky zaplacené za hypoteční úvěr (to v současné době jde) nebo, zda si odečtu svůj podíl na úrocích zaplacených bytovým družstvem za úvěr na pořízení bytového domu. Budu držet palce všem třem návrhům již proto, že to byl v posledním desetiletí právě stát, který se zvýšením daní významně podílel na prudkém růstu nákladů nového bydlení. Je na čase, aby to byl stát, kdo v časech zhoršující se nedostupnosti bydlení přispěchal s konkrétní podporou těm, kdo na stát nechtějí spoléhat a jsou připraveni se o své bydlení postarat sami.

Martin Kroh

předseda České společnosti pro rozvoj bydlení