Na pondělním jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Koncepci bydlení České republiky 2021+. Schválený dokument kombinuje analýzu současné situace v oblasti bydlení s návrhy řešení nejpalčivějších problémů.

Dle slov předkladatelky jde o zásadní dokument, který určuje směřování politiky bydlení v dalších letech nejen z pohledu ministerstva, ale je určen také ostatním resortům, krajům, obcím, podnikatelům a odborné i laické veřejnosti. „Na přípravě spolupracovalo ministerstvo s mnoha partnery, ale také zájmovými sdruženími a akademickou sférou. Cílem je vytvářet podmínky pro to, aby bydlení bylo pro občany kvalitní, finančně dostupné, respektovalo celoživotní cyklus bydlení, a to i za pomocí nových technologií výstavby,“ uvedla ministryně Klára Dostálová na webových stránkách MMR ČR.

Z pohledu bytových družstev je jistě velmi pozitivním posunem pozitivní hodnocení přínosu bytového družstevnictví, a to jak ve směru renesance družstevní bytové výstavby jako jedné z důležitých cest k dostupnějšímu bydlení, tak i pokud jde o správu bytových domů, služby a podporu velkých bytových družstev členům společenství vlastníků jednotek a bytových družstev při jejich každodenní starostech v péči o jejich nemovitosti.

Jedním z opatření k dosažení kvalitního dostupného bydlení má být v příštích letech větší podpora družstevní bytové výstavby. Dosavadní zkušenosti totiž jasně ukazují, že to může být cesta pro velmi širokou skupinu zájemců o vlastní bydlení, pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku, a přitom může pomoci i těm, kteří si své bydlení nejsou schopni zajistit sami, zejména při úzké spolupráci s obcemi.

Teď jen nepropást příležitost a dotáhnout záměr do podoby konkrétních programů a příležitostí pro občany. Česká společnost pro rozvoj bydlení, Družstevní marketingové sdružení ČR a SBD Praha jsou k tomu určitě připraveni napomoci. Věřím, že nemusí zůstat jen u příslibů. Ve spolupráci s „naším“ ministerstvem i obcemi můžeme nastartovat novou podobu bytového družstevnictví.

V Praze dne 12. dubna 2021

Martin K r o h, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení,