Dnes se konala valná hromada České společnosti pro rozvoj bydlení, která si vedle standardních bodů zvoúlila nové vedení společnosti na příštích pět let. Pozici předsedy společnosti obhájil Martin Kroh, dosavadní předseda. Podobně i posty místopředsedů zůstaly Milanovi Tarabovi a Františkovi Leblovi. A nezměnila se ani jména dvou zbývajících členů předsednictva, kterými jsou Marek Novotný a Pavel Kühn. V roli kontrolora pokračuje Jiří Šedivý.

Účastníci valné hromady schválili zprávu o činnosti společnosti v roce 2020 včetně výsledku hospodaření, plán aktivit na letošní rok či spíše jeho zbývající část a taktéž i rozpočet společnosti. Ten doznal jistého zeštíhlení vlivem nižší dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Nepodaří se tak plně realizovat např. záměr rozšíření vzdělávacích aktivit pro zástupce měst a obcí v rámci Akademie pro města a obce.

Vedle tradičních projektů Akademie pro bytové domy se však v letošním roce podařilo nově spustit Akademii práva, jejímž gestorem je Marek Novotný jako člen předsednictva společnosti. Ke standardní spolupráci se Státním fondem podpory investic patří zpracování měsíčních témat pro Portál o bydlení, kde se listopadové téma stane již čtvrtým letošním plněním. Hlavní pozornost se však soustředí na Fórum BD 2021, konferenci pro předsedy a ředitele velkých bytových družstev z celé České republiky, která se bude konat 2. a 3. listopadu t.r. Na ní má navázat kulatý stůl se zástupci politických stran, které uspěly v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Věřme, že plány nezhatí současné zhoršování epidemických čísel.

V Praze dne 19. října 2021

Klára Pačesová, tajemnice společnosti