Dostupné bydlení v debatě Stavebního fóra

Stavební fórum se tentokrát konalo na téma dostupného bydlení. Mezi panelisty úvodního diskuzního bloku nechyběla Anna Ježková, předsedkyně družstva Coop Development, která tentokrát reprezentovala družstevní bydlení a výstavbu. Tradičního pohledu na poslední statistická čísla bydlení se věnoval Petr Hána ze společnosti Deloitte. Z těchto čísel lze určitě zdůraznit evropské měřítko dostupnosti bydlení měřené počtem hrubých měsíčních mezd, jež jsou aktuálně zapotřebí k získání bytu. V tomto směru je Česká republika na předposledním místě s 12,2 roky, horší jsou jen Srbové s 15,2 roky. Naopak premianty jsou například Belgie, Irsko či Portugalsko s zhruba 4 roky měsíčních výdělků.

Z pohledu nové výstavby se zdá, že se v úvodu letošního roku výrazně zpomalil či dokonce zastavil růst cen bytů. Přesto vedou vysoké ceny novostaveb i starších bytů v kombinaci s nižší dostupností hypoték k růstu zájmu o nájemní bydlení. Avšak i zde je patrný trend postupného růstu nájemného, které bude v příštích měsících dohánět ceny bytů. Přítomní účastníci se shodli, že se v současné situaci otevírá prostor pro zvýšení nabídky nájemního bydlení, především ze strany institucionálních investorů či samotných developerů. Určitou nejistotu bylo cítit ohledně toho, zda nabídka plně vybavených nájemních bytů, tomu odpovídající nájemné, a hlavně ceny služeb budou skutečným naplněním očekávání potenciálních nájemců a nakolik to má být předmětem případných veřejných podpor.

Družstevní bydlení může v tomto směru nabídnout hodně zajímavý model, kde se nájemce stává tím, kdo se podílí na kontrole svých nákladů bydlení a zároveň zůstává hodně flexibilní v nakládání s družstevním podílem. Jeho hodnota se přitom zvyšuje úměrně výši splacené části podílu na úvěru družstva na pořízení bytového domu s přihlédnutím k cenám bytů na trhu. Svým vstupem do diskuze jsem upozornil na skutečnost, že v případě družstevní bytové výstavby hovoříme v současné době spíše o formách developerské družstevní výstavby, která není podpořena ze strany státu či obce. Zejména ve spolupráci bytových družstev a měst či obcí, ale také např. v zapojení zaměstnavatelů, vidím příležitost k rozvinutí nákladové formy družstevní výstavby, kde jsou všechny náklady včetně předem definované odměny za založení družstva a organizaci výstavby vyúčtovány družstevníkům. To je úsilí, ke kterému nyní směřují či budou směřovat první projekty družstevního nájemního bydlení s podporou měst či obcí.

V Praze dne 6. května 2022

Mgr. Martin Kroh, předseda společnosti