V úterý 7. června se uskutečnilo jednání členů podvýboru pro bydlení a výstavbu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s vybranými zástupci nájemního a družstevního nájemního bydlení. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí České republiky stejně jako zástupce Národní rozvojové banky.

Družstevní bydlení, které prostřednictvím velkých bytových družstev zajišťuje správu a provoz jednoho milionu bytů v České republice, bylo zastoupeno Janem Vysloužilem, předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev, a Martinem Krohem, předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení České republiky. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci Občanského sdružení majitelů bytových domů a Sdružení nájemníků.

Hlavním tématem byla zhoršující se dostupnost bydlení a větší rozvoj nájemního bydlení jako logická alternativa vlastnického bydlení, v minulosti hodně upozaďovaná. Právě na tuto skutečnost mnozí účastníci poukazovali, protože období přes třicet let preferovaného vlastnického bydlení zásadně ovlivnilo vnímání vlastního bydlení jako naprosté samozřejmosti pro dnešní generaci střední třídy. Toto vnímání může doznat velké změny s nástupem nové generace, která na vlastní bydlení nedosáhne. I přesto jsem i na této platformě zopakoval dlouhodobě prosazovaný návrh, aby bylo umožněno členům bytových družstev odepisovat jejich podíl na zaplacených úrocích bytovým družstvem z úvěru na pořízení bytového domu z daňového základu stejně jako je tomu u hypotečních úvěrů. Jsem přesvědčen, že není důvod rozlišovat obě skupiny zájemců o vlastní bydlení, kteří nečekají na pomoc státu a rozhodnou se pořídit si vlastnické či družstevní bydlení vlastní investicí.

Aktuálními tématy byl stavební zákon, jehož cílem by mělo a musí být zjednodušení stavebního řízení, a novela zákona o službách jako třetí část transpozice povinností evropské směrnice k úsporám energií do českého právního řádu. U první normy není úplně jisté, nakolik se i případné urychlení stavebního řízení promítne do zvýšené stavební aktivity, na kterou má v současné době vliv růst cen stavebních materiálů a nedostatek stavebních kapacit.

Přítomní poslanci si ověřovali názor praxe na případný odklad povinného monitoringu spotřeb energií a médií z pohledu bytových korporací, členů společenství vlastníků a bytových družstev. Na jedné straně by odklad mohl umožnit lepší připravenost na plnění povinností, na druhé straně je však skutečností, že nechat uživatele jednotek „jezdit v autech bez tachometru“ v časech obrovského nárůstu cen energií a médií, navíc s již uloženou povinností instalace vzdáleného měření, již nedává velký smysl. Naopak se může stát, že bude Česká republika jako předsednický stát Evropské unie subjektem porušujícím unijní pravidla chování.

Rozhodnutí je v tomto směru aktuálně na poslancích. Uvidíme, jak se s tím vypořádají. Za sebe jsem přesvědčen, že teď už stojí za to mít online přehled o spotřebách energií a médií, které jsou vedle pořizovacích nákladů na bydlení druhou největší položkou a pro drtivou většinu uživatelů bytů dokonce první nákladovou položkou. Řízení spotřeb se stane běžnou součástí života každého uživatele bytu. Jen tak může on sám ovlivnit své náklady. A správce bytového domu mu k tomu musí umět pomáhat.

V Praze dne 7. června 2022

Mgr. Martin Kroh, předseda společnosti