Dnes jsem se zúčastnil debaty se zástupci OECD nad rolí neziskových bytových společností a družstev v oblasti bydlení v České republice. Předmětem ověřování byly hlavně funkce neziskových subjektů v bydlení, jeho správě a provozu, regulatorní rámec pro fungování neziskového bytového sektoru a možnosti využití neziskových společností a družstev pro zvýšení dostupnosti bydlení. Bytová družstva v Česká republice společně vlastní či spravují jeden milion bytů.

Asi nejzajímavější částí bylo vystoupení představitelů alternativních projektů nájemního bydlení. Shodli se na skutečnosti, že je současná míra právní úpravy bytových družstev složitá a málo flexibilní. Svázanost vnitřními pravidly neumožňuje realizovat variantní formy družstevního nájemního bydlení, a to ani při využití sociálního družstva. Z těchto důvodů byla pro nové projekty preferována forma spolkového bydlení. Považuji to za jasný signál, že zapotřebí legislativní úpravy bytového družstevnictví, nevyužít bytová družstva jako tradiční součást českého bydlení je škoda. A bytovým spolkům přeji, aby je omezování ze strany státu zasáhlo co nejpozději či nejméně.

V Praze dne 24. října 2023

Martin Kroh, předseda