Vláda předložila 12. června t.r. svůj návrh zákona o poskytování některých opatření v podpoře bydlení (zákon o podpoře bydlení) k projednání Poslanecké sněmovně, kde by mohl být tento týden projednán v prvním čtení. Zákon prosazuje Ministerstvo pro místní rozvoj jako svou hlavní prioritu v oblasti bydlení v tomto funkčním období. Norma si klade za cíl pomoci až 200 tisícům lidí, kteří mají problém se zajištěním bydlení.

Koncepce návrhu je založena na třech pilířích. Prvním z nich je vznik poradenské sítě úředníků, kteří by měli pomáhat lidem s řešením bytové nouze hledáním vhodného bydlení, a to i s využitím hmotné pomoci pro zaplacení kauce či přestěhování. Od poradenské sítě si ministerstvo slibuje také lepší zmapování skutečné bytové situace v jednotlivých regionech. Poradci by měli umět řešit i právní otázky, hmotné dávky nebo dluhové pasti.

Další nosnou myšlenkou zákona o podpoře bydlení je kombinace garance majitelům bytů a kompenzace obcím s cílem motivovat vlastníky neužívaných bytů, aby je poskytli do správy obcím s tím, že výše nájemného bude dosahovat maximálně obvyklého nájemného v lokalitě. Za to by mohl vlastník takové nemovitosti získat garanci úhrady případně nezaplaceného nájemného, nákladů na služby a způsobené škody na bytě. Cílem této části je získat ročně do systému asi 2.000 bytů.

Posledním pilířem je asistované bydlení, tedy podpora nájemníků v užívání bytu. Pomoc má spočívat v zajišťování financí a nakládání s nimi, řešení situací, kdy dluhy ohrožují zachování bydlení, pomoc s připojením energií či s udržováním sousedských vztahů a řešení vzniklých sporů. Až praxe nakonec ukáže, nakolik velký bude zájem zejména o prostřední část návrhu ze stravy majitelů bytů. Je však nesporné, že právě tato část může významně ovlivnit správu a provoz současných bytových domů v péči společenství vlastníků jednotek či bytových družstev. Jejich členové se už dnes potýkají s řadou problémů, jimž bohužel často sami nemohou dostatečně čelit.

V Praze, dne 9. července 2024

Martin Kroh, předseda