O nás

 

Česká společnost pro rozvoj bydlení byla založena v roce 1995.

Činnost ČSRB je založena na aktivním vyhledávání možností spolupráce s vládními i nevládními institucemi, vysokými školami, nadacemi, výzkumnými pracovišti a to včetně zahraničních, zabývajících se problematikou bydlení. Záměrem činnosti je soustředění se a uplatnění na trhu s byty s cílem dlouhodobé vyváženosti nabídky a poptávky po bytech ve vazbě na ekonomický, sociální a demografický vývoj.

Společnost nesdružuje skupiny a nepřichází proto s návrhy na podkladě konsensu zájmových skupin. K otázkám, jimiž se členové profesně zabývají, se ve Společnosti vytváří předpoklady, aby materiály, které takto vzniknou a projdou diskusí na speciálních pracovních zasedáních, seminářích, kulatých stolech uspořádaných ČSRB, se dostaly i k adresátovi. O těchto diskusích je pravidelně informována veřejnost, např. formou otištění diskusí včetně protichůdných názorů.

Česká společnost pro rozvoj bydlení chce nadále působit jako katalyzátor podnětných diskusí a její prioritou je, aby členové podávali náměty na velmi objektivní bázi a aby návrhy byly na vysoce odborné úrovni.

Součástí práce společnosti je i získávání zkušeností z různých, zejména sousedních zemí a to především výměnou informací na různých úrovních, které se týkají provádění bytové politiky.

Naši členové se již zúčastnili několika zahraničních akcí s cílem provést srovnání situace u nás i v sousedních zemích a odvodit si pro nás použitelné závěry, se kterými je možno pracovat.

Považuje se za velmi důležité zužitkovat zkušenosti z měst, u nichž je těžiště praktické uskutečnitelnosti koncepcí. Ve specializovaných poradách k výše uvedeným tématům je spatřována jedna z funkcí ČSRB, kterou je napomoci překonání určité izolovanosti vah na celostátní úrovni od konkrétního reagování na přijatá i připravovaná opatření.

Vedení společnosti

Mgr. Martin Kroh

Vedle funkce v ČSRB působím již od roku 2010 jako předseda Sdružení nájemníků, které jsem před více než 20-ti lety spoluzakládal s ostatními členy. ( SON a ČSRB spolu již dlouhodobě spolupracují a Sdružení nájemníků je již také členem ČSRB. ) Od roku 1996 jsem také řádným členem výkonného výboru mezinárodní unie

JUDr. František Lébl

Vedle funkce v ČSRB půsbím již od roku 2010 jako předseda Sdružení nájemníků, které jsem před více než 20-ti lety spoluzakládal s ostatními členy. ( SON a ČSRB spolu již dlouhodobě spolupracují a Sdružení nájemníků je již také členem ČSRB. ) Od roku 1996 jsem také řádným členem výkonného výboru mezinárodní unie

Ing. MIlan Taraba

Vedle funkce v ČSRB půsbím již od roku 2010 jako předseda Sdružení nájemníků, které jsem před více než 20-ti lety spoluzakládal s ostatními členy. ( SON a ČSRB spolu již dlouhodobě spolupracují a Sdružení nájemníků je již také členem ČSRB. ) Od roku 1996 jsem také řádným členem výkonného výboru mezinárodní unie

Členové představenstva

Ing. František Beneš
Ing. Pavel Kühn
JUDr. Marek Novotný
JUDr. Ivan Přikryl