Bydlení patří k základním potřebám každého občana. Rozmanitost jeho podob od nájemního, spolkového či družstevního až po vlastnické bydlení, křehkost jeho závislostí na cenách energií a médií, směřování k digitalizaci správy a provozu bytových domů, k překotnému směřování k energetickým cílům, citlivost k novým stavebním pravidlům a k dalším nárokům na budoucí stavebně-technická řešení budov pro bydlení, jeho vzdalující se dostupnost pro běžného občana či kompetenční roztříštěnost zodpovědnosti za dlouhodobou stabilitu koncepce bytové politiky tvoří pestrou mozaiku složitosti vztahů a výzev v oblasti bydlení.

Nejen z uvedených důvodů se bydlení po právu dere na výsluní pozornosti všech skupin obyvatel. Jako členové spolku připojíme naše zkušenosti z praxe v zájmu řešení alespoň části naznačených otázek. Věřím, že společně můžeme hodně vykonat pro zvýšení dostupnosti bydlení, ke zvýšení efektivnosti správy a provozu bytových domů s pozitivními dopady na nákladovost bydlení pro aktivní uživatele bytů. Nejméně to vnímám jako priority pro příští rok.

Přeji všem poklidné prožití svátků vánočních, všechno nejlepší a pevné zdraví v novém roce.

V Praze dne 22. prosince 2023

Martin Kroh, předseda ČSRB