Mezinárodní konference Správa budov 2024 se konala ve dnech 10.-12. dubna v termálních lázních Bešeňová. Na setkání se přihlásily čtyři stovky účastníků z řad bytových družstev, správců, dodavatelů či odborné veřejnosti. Na programu byla aktuální témata z oblasti správy bytových domů. Mezi účastníky nechyběli dodavatelé působící na Česku a tak nechybělo i srovnání českých a slovenských podmínek správy a provozu rezidenčního trhu.

K nejzajímavějším tématům patřila skutečnost, že na Slovensku dosud nedošlo k promítnutí povinností předpokládaných evropskou směrnicí EED do právního řádu našeho souseda. I z tohoto důvodu byl jeden z panelů věnován právě zkušenostem z České republiky, která má v tomto ohledu legislativní náskok. Dosavadní zkušenosti s dálkovým měřením a měsíční povinností informovat konečného příjemce služeb o zjištěných spotřebách energií a médií ukazují, že jde a půjde v mnoha ohledech o zásadní změny v oblasti měření a rozúčtování.

Jedním z předpokladů zvládnutí nových pravidel je výběr skutečně kvalitní technologie měření – kalorimetrů či indikátorů, vodoměrů, ale také datových koncentrátorů. Je totiž zapotřebí dobře uvážit, zda zvolené řešení skutečně obstojí v desetiletém cyklu měření. Ačkoliv se totiž kalorimetry (bytové měřiče tepla) a vodoměry pořizují na období 4, resp. 5 let, je třeba nezapomínat, že radiové moduly jako součást vodoměrů mají desetiletou životnost a totéž se očekává od sběrnic (datových koncentrátorů). Pak je zapotřebí, aby byla záruka, že technologie uvedený cyklus vydrží kvalitně pracovat. V opačném případě se totiž investor a dodavatel vystavují riziku, že se razantně zvýší náklady na servis, případně dojde k potřebě rychlejší výměny větší části instalovaných zařízení. A že to není jen hrozba ukazují už první zkušenosti potvrzující, že se významně zvýšila potřeba servisu těchto zařízení jako důsledek průběžného sledování zjištěných spotřeb.

Jinou zkušeností je pak práce se získanými daty o spotřebách energií a médií. Je totiž důležité, jaká data bude mít zákazník k dispozici a jak s nimi naloží dodavatel, správce bytového domu nebo statutární orgán společenství vlastníků jednotek a bytového družstva. Údaje by měly být využity všude tam, kde může docházet k nadlimitním spotřebám, všude tam, kde je možné optimalizovat spotřebu tepla či vody, všude tam, kde lze uspořit energii či média, tedy uspořit častou nemalou částku v peněženkách zákazníků. Správný výběr řešení a práce s daty získá na významu. Věřím, že se cesta SBD Praha k získávání a hodnocení dat o hodinových spotřebách pro své zákazníky potvrdí brzy svou smysluplnost.

V Praze, dne 11. dubna 2024

Martin Kroh, předseda společnosti