Společné stanovisko svazu a sdružení bytových družstev k návrhu novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) bylo dnes rozesláno premiérovi, zástupcům politických stran a poslancům Parlamentu České republiky, kteří mají změnu zákona na program jednání sněmovny.

Hlavní motivací společného postupu Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD), Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR), České společnosti pro rozvoj bydlení a Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků České republiky (SMBD) je obava, že dalším zmírněním nároků na dlužníky v procesu oddlužení je téměř jisté, že dojde ke zvýšení nevymahatelnosti pohledávek za dlužníky v bytových domech ve správě bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ), a to za situace, kdy dlouhodobě a opakovaně upozorňují všechny zmíněné subjekty na problémy s vymáháním těchto druhů pohledávek a problém zůstává stále neřešen.

Posun v právní úpravě nepřinesla Petice za posílení práv společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových jednotek, kterou podepsalo 48 468 fyzických osob a 903 zástupců právnických osob spravujících celkem 479 532 bytových a nebytových jednotek, ačkoli požadavky petice podpořil dne 12. listopadu 2019 petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Situace s pohledávkami byla také součástí příspěvku „Pohled nedobrovolných věřitelů“ na semináři konaného na půdě ústavněprávního výboru PS Parlamentu ČR dne 17. října 2023. Pohledávky SVJ a BD byly též diskutovány za účasti zástupců Nejvyššího a Vrchního soudu na konferenci Fórum BD 2023, kde se z přítomných zástupců bytových družstev a dalších účastníků nikdo za další oddlužování nepostavil.

Tíhu nákladů na správu v bytových domech přebírají platící členové družstva nebo vlastníci jednotek, a to jsou často rodiny s dětmi, samoživitelé a senioři, tedy sociálně ohrožené skupiny obyvatel, o nichž nelze tvrdit, že mají lepší finanční postavení než oddlužované osoby, zvlášť v dnešní době všeobecného zdražování. Za této situace zástupci bytových družstev doporučili, aby byla přijata novela pouze v minimálním rozsahu, kterou požaduje evropská směrnice, a aby se nadále nezhoršovalo beztak neuspokojivé postavení bytových společenství (BD a SVJ) v oblasti vymáhání pohledávek za svými členy.

V Praze, dne 16. dubna 2024

Martin Kroh, předseda společnosti