Dnes skončila dvoudenní konference Fórum BD 2023 jako setkání zástupců velkých bytových družstev, jejich obchodních partnerů a odborné veřejnosti. Letošní ročník byl pátým, a zdá se, že zatím i nejlépe hodnoceným. Předvečerního neformálního setkání se zúčastnila Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny. V příjemné atmosféře zajímala o názory zástupců bytových družstev na současné problémy správy a provozu bytových domů.

Nabitý program konference odstartovali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Na to navázala prezentace Petra Hány z Deloitte s číselnými daty o aktuálním stavu české ekonomiky, zaměstnanosti, bydlení a jeho dostupnosti. Hodnocení stavu bytového družstevnictví a správy bytových domů shrnul Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz, se kterým Svaz českých a moravských bytových družstev a Družstevní marketingové sdružení Česká republika spolupracují na ekonomických analýzách oblasti bydlení, bytových družstev, správy a provozu bytových domů. Dopolední blok zakončila Zuzana Chudoba za Asociaci nájemního bydlení, ale také pohledem na soudobé služby pro drobné investory do bydlení a při následném pronájmu pořízených bytů.

Odpolední blok byl rozdělen na dnešní trendy pro správu a provoz bytových domů, kde se vystřídala hned desítka prezentujících, a na část věnovanou družstevní výstavbě, které se může chlubit pozoruhodnými výsledky. Celkem 42 dokončených projektů, 2,5 tisíce předaných družstevních bytů a dalších 500 rozestavěných doopravdy není málo. Navíc je v současné době v přípravě dalších 11 projektů o celkem 1.250 bytových jednotkách. Zlepšení legislativy i narovnání podmínek mezi družstevním a vlastnickým bydlením by mohlo pomoci dalším k získání vlastního důstojného bydlení.

V rámci středečního společenského večera byla předána více než desítka ocenění osobnostem, partnerům i družstvům za jejich aktivity v oblasti výstavby, správy i provozu bytových domů. Jistě není náhodou, že velká bytová družstva v součtu v České republice vlastní či spravují více než 1 milion bytů. Patří jim právem ocenění za jejich metodickou podporu a pomoc bytovým korporacím (menším bytovým družstvům, a hlavně společenstvím vlastníků jednotek), a to nejen těm, které spravují. Vliv bytového družstevnictví se tak začíná vracet k tradicím družstevnictví, založené hluboko v minulosti, za dob Rakouska-Uherska.

Poslední den byl věnován tématům energie pro bytové domy a legislativě bydlení. Obrovský zájem vzbudila prezentace současného směřování k dalšímu oddlužování stále většího a většího množství dlužníků. Průzkum mezi účastníky ukázal, že další oddlužování nemá žádnou podporu mezi vedením velkých bytových družstev a správců bytového fondu. Naopak potleskem byla odměna hlavní teze, že se dluhu z bydlení vždy platí na prvním místě. Následná debata právníků za účasti soudců Nejvyššího i Vrchního soudu a zástupkyně Ministerstva spravedlnosti reagovala podporou myšlenky zabývat se znovu úpravou družstevního práva. Uvidíme, co z toho se podaří naplnit. Zhodnocení zcela jistě nebude chybět na příští konferenci Fórum BD, jejíž příprava byla zahájena symbolicky zakončením letošního ročníku.

V Praze dne 23. listopadu 2023

Martin Kroh, předseda