V úterý se uskutečnil webinář Akademie pro bytové domy pro členy statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, tentokrát s Martinem Krohem, předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení, která je hlavním organizátorem vzdělávacího cyklu. Tématem byla správy bytových domů, výběr správce či profesionálního předsedy. Účast více než čtyř stovek přihlášených dávala tušit, že jde o jedno z aktuálních témat poslední doby.

V rámci moderované diskuze se pokládala Dominika Bučková otázky, které si často kladou členové SVJ a BD při řešení starostí se zajištěním správy a provozu bytového domu. Pro výběr správného partnera je zapotřebí ponejvíce rozmyslet očekávání samotného zadavatele. Určitě se dá vybírat podle ceny, ale pak nemusí nutně odpovídat výsledek sledovanému cíli. Více se vyplatí ověření informací o nabízených službách od těch, kteří u zkušenost se spoluprací s oslovenou správní firmou mají. A skoro nezbytností je i setkání předtím, než je výběr uzavřen, což platí především pro větší bytové domy. U těch menších se může stát, že ani nemusí sehnat více nabídek pro samotný výběr. Zpravidla totiž platí, že čím menší počet jednotek, tím menší je zájem správce o spolupráci.

Důležitou otázkou pak může být i komplexnost služeb, kdy rozsah činnosti může pokrývat jeden spravující partner od poskytování samotné správy a zajištění provozu bytového domu, přes výkon funkce statutárního orgánu či dodávky měření a odečtů, rozúčtování služeb až po výkon domovnických prací či menších stavebních dodávek. Zrovna tohle je totiž něco, s čím se bytové domy často potýkají. A právě na komplexnost služeb pro své klienty se soustředí větší správci a bytová družstva. Hodně toho, na co se ptali účastníci webináře, je řešitelné správcem, jehož výběr není vždy jednoduchý.

V Praze, dne 25. června 2024

Martin Kroh, předseda