Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů. Už nyní se můžeme společně těšit na oslavu malého jubilea konání akce, na kterou jsou zvány subjekty, především velká bytová družstva, která v součtu vlastní nebo spravují více než milion bytů v Čechách a na Moravě!

Tradičně bohatému programu budou letos vévodit témata z oblasti energetického řízení bytových domů, družstevní bytové výstavby nebo legislativy bydlení. Účast potvrdila celá řada zajímavých hostů z řad odborné veřejnosti, politické reprezentace nebo justice. Prezentace, moderované diskuze a neformální schůzky tvoří nedílnou součást obou programově nabitých dní. A v předvečer konference je pro předem ubytované a všechny ostatní zástupce bytových družstev připraven neformální večer s kouzelným výhledem na noční Prahu a mimořádným milým hostem.

Velké poděkování patří všem partnerům letošního ročníku, všichni budou představeni v rámci slavnostního večera a ti významnější také zapojeni do předávání ocenění za dosažené výsledky nejen v uplynulém roce. Věřím, že setkání ve dnech 22. a 23. listopadu t.r. v kongresových prostorách hotelu Hermitage bude opět bavit, informovat a inspirovat všechny účastníky. To je mé největší a upřímné přání😊

V Praze dne 23. září 2023

Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení