Ministr pro místní rozvoj a jeho tým představil v rámci dnešního setkání s odbornou veřejností připravované návrhy změn nájemního bydlení, které mají pomoci rozhýbat zájem o tuto formu bydlení. Novou realitou budou například nájemní smlouvy minimálně na tři roky a taky nové možnosti, jak zvýšit nájemné nebo ukončit nájemní vztah v případě, kdy nejsou plněny smluvené podmínky.

Hlavní důvod, proč Češi přistupují s opatrností k nájemnímu bydlení je nejistota na obou stranách smluvního vztahu. Nájemník ani pronajímatel nemají příliš velkou jistotu – první, že mu nehrozí předčasné ukončení nájmu i v případě, že plní své povinnosti, druhý, že se domůže efektivně svých práv, přestane-li nájemce plnit své povinnosti. Výsledkem je tzv. řetězení krátkodobých nájemních smluv na dobu určitou. Z průzkumu MMR vyplývá, že každý pátý dotázaný nájemce má smlouvu kratší než jeden rok (20 %) a každý čtvrtý má smlouvu na 1-2 roky. V praxi jde tedy zhruba o 800 tisíc až jeden milion lidí, kteří nemají jistotu nájmu ani na dva roky.

Pozitivní je, že se většina přítomných, zástupců pronajímatelů i nájemců, shodla na tom, že naprostá většina nájemních vztahů je oběma smluvními stranami korektně plněna. Problém tvoří výrazně menšinová část smluvních vztahů. A právě ochrana většiny účastníků nájemního bydlení musí hlavním cílem právní úpravy. To totiž platí i pro oblast družstevního nájemního bydlení a ochranu většiny členů družstva, kteří řádně plní společně dohodnuté podmínky. A naopak ten, kdo je porušuje, si musí být vědom, že svým přístupem jedině ztratí. Náklady jeho bydlení, ale i případné náklady ukončení jeho členství v bytovém družstvu nesmí nést ostatní členové družstva.

Prezentované představy změn občanského zákoníku mají za cíl omezit opakované uzavírání krátkodobých nájemních smluv tak, aby bylo možné nově uzavřít smlouvu na dobu určitou kratší než tři roky nejvýš dvakrát za sebou. Budou ale zvažovány i další alternativy, jako je například možnost vypovědět nájemní smlouvu na dobu neurčitou pronajímatelem bez udání důvodu s výpovědní dobou 18 měsíců. Pomoci zlepšit situaci nájemního bydlení jako celku by mohl nový způsob navýšení nájemného v případě rekonstrukcí bytových domů, a hlavně v situacích, kdy jsou takto dosaženy energetické úspory. Vlastníky bytového fondu by mohlo ke snižování energetické náročnosti nájemního bydlení motivovat, že se mu může část vynaložených nákladů vrátit ve vyšším nájmu.

Do přípravy změn se zapojilo také Ministerstvo spravedlnosti. Podle resortu je totiž nutné zrychlit vyklizení bytu nebo domu. Délka takového procesu dnes trvá v praxi i několik let. Novým nástrojem by se mohl stát rozkaz k vyklizení bytu nebo domu. Soud by v tomto rozhodl, že nájemce musí do 15 dnů od doručení rozkazu byt nebo dům vyklidit a zaplatil náklady řízení, nebo v téže lhůtě podat odpor.

Chystané změny, které představily obě ministerstva, jsou zatím v podobě ideových námětů, které musí být dopracovány a následně projednány se zástupci asociací, sdružení a dalšími zástupci nájemníků a pronajímatelů. Zda a případně kdy by tedy začal platit, není zatím jisté.

V Praze dne 9. října 2023

Martin Kroh, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení,