Úterního podvečerního neformální setkání na terase hotelu Zlatá Studna v Praze se zúčastnila Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Akce v předvečer konference Fórum BD 2023 se zúčastnili zástupci několika desítek velkých bytových družstev z celé České republiky a také mnoho obchodních partnerů, kteří s bytovými družstvy a jejich klienty spolupracují.

Skoro dvouhodinová diskuze se točila kolem všech témat, která současnou správu a provoz bytových domů či postavení bytových družstev provázejí. Předsedkyně sněmovny byla seznámena s tím, že v současné době velká bytová družstva dohromady vlastní či spíše spravují více než milion bytů, ve kterých bydlí více než pětina obyvatel České republiky. Právě postavení bytových družstev a jejich právní úprava je v současné době hodně diskutována.

Vyřešení vypořádacího podílu a zatraktivnění této formy bydlení jsou hlavní brzdou nejen pro samotné družstevní správce nemovitostí, ale především brání většímu rozvoji družstevní bytové výstavby v nejrůznějších formách a podobách. A to je veliká škoda vzhledem k bohaté tradici bytového družstevnictví na území dnešní České republiky. Určitě je v zájmu současné bídné dostupnosti bydlení, aby se i bytové družstevnictví přidalo svou nabídkou přímější cesty k budoucímu vlastnímu bydlení.

Mezi dalšími tématy se neztratila aktuální otázka cen energií – elektřiny, plynu a tepla pro bytové domy. Předsedkyně sněmovny v debatě prokázala svou orientaci nejen v této problematice, i jako členka společenství vlastníků jednotek v Praze 9, a zdůraznila odpovědnost státu za zajištění dostatečných zdrojů i garance přiměřenosti nákladů pro běžného občana. Sama pak velmi fundovaně reagovala na velmi nešťastné pojetí nového zákoníku práce ve vztahu k dohodám o provedení práce.

Za současné úpravy totiž významně narostou administrativní náklady, cena práce se stane méně předvídatelnou a organizace dovolených a další nároky pak mohou vést k úbytku zájmu o tento typ zaměstnávání. To však může přinést komplikace se zajišťováním řady služeb právě pro bytové domy a také zbytečnou ztrátu vedlejšího příjmu pro řadu osob, pro které je to životně důležitý příjem. Nadějí může být, že se nejen v této souvislosti chystá hned další novely zákoníku práce, která by mohla některé části nové právní úpravy korigovat.

V Praze dne 21. listopadu 2023

Martin Kroh, předseda představenstva